logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

838 Примена програмираног вежбања уз музику у настави физичког васпитања Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање у образовању, Лесковац, Лесковачког одреда бр.6, Лесковац
Особа за контактЛидија Крстић Стојичић, lidija@csuleskovac.edu.rs, 016 214555, 066 855 85 65
Ауторимр Александра Сибиновић, професор физичког васпитања, ОШ "Вожд Карађорђе" Лесковац; др Сања Мандарић, ванредни професор Факултета спорта и физичког васпитања у Београду
Реализаторимр Александра Сибиновић, професор физичког васпитања, ОШ "Вожд Карађорђе" Лесковац; др Сања Мандарић, ванредни професор Факултета спорта и физичког васпитања у Београду
Општи циљевиРазвијање компетенција наставника/васпитача за примену програмираног вежбања уз музику у настави физичког васпитања у циљу развоја морфолошких карактеристика, функционалних и моторичких способности ученика/деце.
Специфични циљевиИнтензификација наставе физичког васпитања, применом програмираног вежбања уз музику; Примена иновативних модела вежбања који је у складу са савременим токовима, новим технологијама и тенденцијама развоја физичког васпитања уз побољшање радног учинка у процесу наставе физичког васпитања; Васпитно-образовни ефекти програмираног вежбања уз музику и групних фитнес програма, који се огледају у оспособљавању ученика за слободно стваралачко изражавање у игри и другим активностима физичке културе, који доприносе хуманизацији и социјализацији личности ученика.
Теме програмаНастава физичког васпитања у реалним условима; Основне карактеристике "high-low" и "step" aerobika; Принципи планирања вежбања у фитнесу; Програмирано вежбање уз музику; Приказ структуре часа програмираног вежбања уз музику; Методика кореографије програмираног вежбања уз музику; Вежбање и моје тело.
Циљна групанаставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 1 600 динара и обухвата:хонораре реализатора програма, порезе и доприносе на ауторски хонорар, радни материјал.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања