logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

837 Кооперативне моторичке игре – Модел за разумевање и примену дечјих права Компетенцијa: K3
Приоритети: 4
ИнституцијаФакултет за спорт и туризам у Новом Саду, Нови Сад, Радничка 30а, Нови Сад
Особа за контактМирјана Димитрић, mirjana.dimitric@tims.edu.rs, 021 530-633, 069 1261402
Ауторипроф. др Душан Перић, редовни професор Факултета за спорт и туризам Универзитета Едуконс, Нови Сад; доц. др Светлана Лазић, доцент на Факултету за спорт и туризам Tims Универзитет Едуконс, Нови Сад
Реализаторипроф. др Душан Перић, редовни професор Факултета за спорт и туризам Универзитета Едуконс, Нови Сад; доц. др Светлана Лазић, доцент на Факултету за спорт и туризам Tims Универзитет Едуконс, Нови Сад
Општи циљевиПримена кооперативних моторичких игара у васпитно-образовним институцијама са циљем успешнијег психосоцијалног развоја деце, бољег разумевања дечјих потреба, пружања заштите и додатне подршке.
Специфични циљевиУпознавање учесника са значајем кооперативних моторичких игара за целовити развој деце и младих и разумевање правила игре као контролног механизма; Потпуније разумевање концепта појма о себи (self-concept) код деце и младих и увиђање могућности примене кооперативних игара у његовом формирању и неговању; Упознавање учесника са одговорношћу државе приликом инкорпорирања међународних докумената у националне нормативе и са њиховом имплементацијом; Подизање степена осетљивости учесника за разумевање дечјих потреба и увиђање разлике између идејног концепта дечјих права и њихове практичне реализације; Оснаживање учесника за квалитетну примену дечјих права у пракси уз целисходну употребу кооперативних моторичких игара.
Теме програмаРазвој појма о себи (Развој селф-концепта) код деце; Кооперативне против компетитивних игара; Од уговора до конвенције; Дечја права од идеје до реализације; Примена кооперативних моторичких игара у циљу оснаживања појединца и подстицања групне кохезије.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику износи 1 500 динара и обухвата следеће: хонораре реализатора, путне трошкове реализатора, порез и сертификат.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања