logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

836 Заједничке моторичке активности деце и родитеља у предшколској установи Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаПУ „Раковица”, Београд, Славољуба Вуксановића 22, Београд
Особа за контактРадмила Аранђеловић, ustanova@purakovica.rs, 3582075, 064 1353536
Ауторидр. Вера Кундрат, стручни сарадник Министарства просвете Републике Србије у пензији; Драган Живановић, професор физичког васпитања, помоћник директора, Предшколска установа "Раковица", Београд
РеализаториДраган Живановић, професор физичког васпитања, помоћник директора, Предшколска установа "Раковица", Београд; Нада Живановић, васпитач у пензији; Дуња Јовановић, васпитач, Предшколска установа "Раковица", Београд
Општи циљевиЕдукација и подизање нивоа компетентности васпитно-образовног кадра за вођење различитих организационих облика заједничких физичких активности деце и родитеља уз остваривање подршке моторном и свеукупном развоју деце.
Специфични циљевиПолазнике семинара оспособити за примену различитих програма наспрам потреба своје педагошке праксе, а укључивањем родитеља у непосредан рад, успоставити ближи контакт са породицом и мотивисати их за сарадњу уз обострано поверење; Подићи стручну компетенцију васпитача који усмерава родитеља да своју улогу препозна и као асистента, тј. „тренера“ сопственог детета што доприноси већем ефекту вежбања, где су сви непрекидно активни; Подстаћи интеракцију између деце, родитеља и васпитача у циљу развијања међусобне сарадње, продубљивању осећајних односа између деце и родитеља, повећаном интересовању родитеља за биомоторички статус и правилан раст и развој сопственог детета, као и процесе социјализације и индивидуализације.
Теме програмаКарактеристике развоја моторике деце предшколског узраста; Усмерена моторна активност (УМА) као најкомплекснији организациони облик физичког васпитања; Заједничко вежбање деце и родитеља; "Игра ми је храна" - заједничке игре деце и родитеља; Услови за реализацију програма физичких активнсти деце и родитеља; Усмерена моторна активност деце и родитеља; Запажања о моторном развоју и биомоторичким способностима деце; Примери различитих организационих облика физичких активности деце и родитеља
Циљна групамедицинска сестра – васпитач, васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику семинара је 4 000 динара, што подразумева: хонораре за ауторе и реализаторе програма, сертификате-уверења, материјал за рад (хамери, папири А4, Б2, прибор за писање и цртање), стручни писани материјал за учеснике, изнајмљивање техничке опреме, реквизите, изнајмљивање сале за физичко, освежење током семинара (сок, кафа, чај), техничке услуге чишћења.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања