logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

835 За витак стас и здравља спас – Моделовање физичке активности и исхране код деце Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаМетодички центар за предшколски спорт, Нови Београд, Омладинских бригада 7г-1, 11070 Нови Београд
Особа за контактДушан Перић, dperic@ptt.rs, 011 3120623, 064 1230619
Ауторипроф. др Душан Перић, редовни професор Факултета за спорт и туризам у Новом Саду; доц. др Дејан Чубрило, доцент Факултета за спорт и туризам у Новом Саду; Драгана Перић, професор физичке културе, сарадник Методичког центра за предшколски спорт
Реализаторипроф. др Душан Перић, редовни професор Факултета за спорт и туризам у Новом Саду; Драгана Перић, професор физичке културе, сарадник Методичког центра за предшколски спорт
Општи циљевиОспособљавање запослених у образовању за промоцију здравих стилова живота кроз пружање помоћи деци и родитељима у индивидуалном креирању физичких активности и исхране.
Специфични циљевиПовећање знања о метаболичким аспектима различитих физичких активности; Повећање знања о принципима креирања здраве исхране; Упознавање са методама усклађивања дозиране физичке активности са метаболичким захтевима организма деце и омладине; Оспособљеност за програмирање физичких активности на дневном, недељном и месечном нивоу; Оспособљеност за састављање јеловника; Оспособљеност за праћење физичих и функционалних способности деце и омладине; Оспособљеност за процену телесног састава.
Теме програмаМетаболизам човека; Извори енергије за мишићни рад; Тестирање и процена метаболичких својстава; Креирање плана физичких активности и режима здраве исхране
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена по учеснику: 1 500 динара; Цена обухвата: хонораре за реализаторе обуке, путне трошкове реализатора, порез, сертификате за учеснике обуке и писани материјал.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61