logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

834 Едукација за волонтерски рад ученика на реализацији промотивних акција спорта за све Компетенцијa: K3
Приоритети: 2
ИнституцијаФакултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Београду, Београд, Благоја Паровића 156, Београд
Особа за контактДушан Митић, dusan.mitic@fsfv.bg.ac.rs, 011 3531070, 041 361736
Ауторипроф. др Душан Митић, редовни професор на факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду, Катедра за теорију и технологију спорта и рекреације; мр. Немања Тибор Стефановић, професор физичког васпитања у ОШ „Глигорије Попов“ Кикинда
Реализаторипроф. др Душан Митић, редовни професор на факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду, шеф катедре за теорију и технологију спорта и рекреације; мр. Немања Тибор Стефановић, професор физичког васпитања у ОШ „Глигорије Попов“ Кикинда; асс. др Горан Пребег, асистент на факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду; виши предавач др Александар Ивановски, Висока школа спорта и здравља
Општи циљевиПрофесори физичког васпитања и учитељи уче како могу да едукују своје ученике који желе волонтерски да се укључе у организацију и реализацију нових модела спортско-рекреативних такмичења која се заснивају на учествовању ученика.
Специфични циљевиЕдукација наставника да подстичу ученике на волонтерски рад; Подстицање ученика да преузимају лидерске функције; Подстицање на редовно вежбање развијањем нових модела спортско-рекреативних такмичења која се заснивају на учествовању, а не само на способности талентованих ученика; Развој вршњачке подршке редовном вежбању и неговању такмичарског духа; Подстицање самоорганизовања ученика кроз пројекте типа: Недеља школског спорта, Спортски дан, Европска недеља спортског изазова, Дан изазова, СПРЕТ модел и сличне манифестације; Едукација волонтерског рада ученика као аниматора спорта за све, помоћних тренера, судија, записничара, делегата и других укључених у систем школског спорта
Теме програмаИскуства учесника семинара у организовању спортско-рекреативних манифестација у школи; Потреба ученика за физичком активношћу; Важност и могућности организовања спортско-рекреативних манифестацијау школи; Формирање тимског духа код ученика; Подстицање ученика на преузимање лидерских функција.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, васпитач у дому ученика
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 2 500 дин нето уколико уплата иде на рачун факултета и има 30 полазника. Уколико то реализује друга институција, очекује се да 60% уплате иде реализаторима у бруто износу.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања