logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

833 Школска спортска гимнастика: усавршавање наставника за реализацију новог програма за олимпијски циклус (2016-2020) Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаУдружење педагога физичке културе Београда, Београд, Делиградска 27, Београд
Особа за контактГоран Петровић, gospet10@gmail.com, 011 2672826, 064 2205948
АуториЈасминка Копривица, координатор програма, професор физичког васпитања и судија Гимнастичког савеза Србије; Александра Алексић-Вељковић, асистент на предмету Спортска гимнастика, Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу и међународни судија; Александра Ристић, дипломирани тренер спортске гимнастике-кореограф, међународни судија
РеализаториЈасминка Копривица, координатор програма, професор физичког васпитања и судија Гимнастичког савеза Србије; Александра Ристић, дипломирани тренер спортске гимнастике - кореограф, међународни судија; Александра Алексић-Вељковић, асистент на предмету Спортска гимнастика, Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу и суткиња Светске гимнастичке федерације
Општи циљевиОпшти циљ програма је обука наставника за нови програм гимнастичких школских такмичења за ученице; Неопходно је упознавање наставника са самим програмом, који прати и нов начин процењивања састава и у складу је са изменама у гимнастичком спорту.
Специфични циљевиСпецифични циљеви се односе на: упознавање са изменама вежби на прескоку, двовисинском разбоју, греди и партеру по узрасним категоријама; демонстрацију вежби и указивање на најчешће грешке приликом обучавања; обезбеђивање материјала за успешно обучавање ученика (снимци за сваку од справа, терминолошки опис и правилник за оцењивање на школским такмичењима). Наставницима ће уз помоћ материјала са семинара, а који ће бити доступан и на званичној интернет страници Гимнастичког савеза Србије, бити олакшан рад са ученицима, повећаће се квалитет и безбедност рада; Пошто овладају новим методама и приступима, наставници ће моћи интензивније и на адекватан начин да мотивишу ученике да вежбају гимнастику и такмиче се за своју школу.
Теме програмаПроблеми везани за гимнастику у школама и како их превазићи; Измене у програму и пропозицијама школских такмичења; Методски поступак при обучавању састава; Исправљање најчешћих грешака у извођењу и асистенција код основних вежби у саставима на справама; Питања и одговори; Практични приказ у сали за физичко васпитање
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 2 500,00 динара. У ову цену су урачунати: трошкови организације обуке.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања