logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

830 Физичко васпитање у првом циклусу образовања и васпитања – увод у спорт Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаУдружење педагога физичке културе Београда, Београд, Делиградска 27, Београд
Особа за контактГоран Петровић, gospet10@gmail.com, 011 2672826, 064 2205948
Ауторипроф. др Владимир Копривица, редовни професор Факултета спорта и физичког васпитања у Београду; мр Горан Петровић, наставник физичког васпитања, ОШ "Младост"; Борисав Станковић, генерални секретар Савеза за школски спорт Србије
Реализаторипроф. др Владимир Копривица, редовни професор Факултета спорта и физичког васпитања у Београду; мр Горан Петровић, наставник физичког васпитања, ОШ "Младост"; Борисав Станковић, генерални секретар Савеза за школски спорт Србије; Сања Угрен, наставник физичког васпитања, стручни сарадник у Савезу за школски спорт Србије; Јасна Ђукић, наставник физичког васпитања, генерални секретар Савеза за школски спорт Војводине
Општи циљевиРазвијање компетенција учитеља, наставника и стручних сарадника да применом програма физичког васпитања и школског спорта и упознавањем са основама спорта утичу на правилан психофизички развој деце.
Специфични циљевиРазвијање компетенција учесника семинара да изврше правилан избор елементарних игара у циљу развоја моторичких способности; Развијање компетенција учесника семинара за препознавање сензитивних периода у развоју моторичких способности; Унапређивање дидактичко-методичке компентенције наставника за програмирање и планирање наставе физичког васпитања и програма школског спорта и спортских активности.
Теме програмаСензитивни периоди у развоју моторичких способности као основа за планирање наставе физичког васпитања у првом циклусу основног образовања и васпитања; Програм физичког васпитања у првом циклусу основног образовања и васпитања ;Примена игара у млађешколском узрасту; Програм школског спорта и спортских активности; Примери програмских садржаја школског спорта
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 3 000,00 динара. У ову цену је урачунато: трошкови организације обуке, административно-рачуноводствени, радни материјали, надокнада предавачима. У цену нису урачунати путни трошкови.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања