logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

83 Разумевање и примена Индекса – индикатора остварености права детета у образовању Компетенцијa: K3
Приоритети: 4
ИнституцијаУжички центар за права детета, Ужице, Гаврила Поповића 19, Ужице
Особа за контактЈелена Жунић-Цицварић, j.zunic@eunet.rs, 031 510180, 064 1219997
АуториРадован Цицварић, директор Ужичког центра за права детета, Ужице; Јелена Жунић Цицварић, програмска директорка Ужичког центра за права детета
РеализаториРадован Цицварић, директор Ужичког центра за права детета, Ужице; мр Јелена Жунић Цицварић, програмска директорка Ужичког центра за права детета, Ужице; Александра Јованкин, ПТ школа "Др Ђорђе радић", Краљево; Сузана Пантовић, Нексус Врање, координаторка програма за децу; Милена Димитријевић, УГ "Нексус", координаторка за људска права, Врање; Драгана Љубисављевић, директорка ОШ "Вук Караџић", Књажевац; Ана Јовановић, наставник, ОШ "Вук Караџић", Књажевац; Јован Маринковић, програмски координатор, Друштво за развој деце и младих-Отвореки клуб, Ниш; Јована Чањи Аранђеловић, Друштво за развој деце и младих-Отворени клуб, Ниш; Александра Шуљагић, Ужички центар за права детета, координаторка програма, Ужице; Невена Мартић, ОШ "Светозар Марковић" Краљево
Општи циљевиЗапослени у образовању упознати са стандардима, индикаторима, процедурама и механизмима за оствареност права детета у школи и оспособљени да их остварују у свакодневном васпитно-образовном раду, као предуслов унапређења положаја детета у школи.
Специфични циљевиОспособити наставнике/школу за примену индикатора у пракси и праћење напретка њихове остварености; Упознати наставнике са искуствима модел школа за имплементацију Индекса; Спровести самороцену наставника/школа у поштовању појединих индикатора Индекс-а; Оспоспобити наставнике/школе за планирање мера за примену Индекс-а; Упознати запослене са стандардима права детета у школи по члановима Конвенције која су релевантна за образовање: право на образовање и квалитет образовања; дисциплина; заштита деце од насиља; стварања безбедног окружења; заштита права на недискриминацију у у односу на лично својство; партиципативне групе права (поштовање мишљења, учешће у одлучивању, право на информисаност и мирно окупљање).
Теме програмаИндекс и индикатори који су везани за партиципацију ученика и квалитет образовања; Индикатори остварености права у односу на чланове; Планирање мера и акционо планирање у остваривању Индекса
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаХонорар водитеља (нето) (2 водитеља X 9 000.00 динара нето) укупно 18 000,00 динара, административни трошкови: 2 000.00 динара по семинару, материјал, копирање прилога и сл. – 3 000.00 динара по семинару, трошкови превоза реализатора програма (2 водитеља), трошкови преноћишта (1, 2 преноћишта у зависности од удаљености места реализације тренинга), трошкови, ручка, освежења учесника семинара
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања