logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

829 Физички активнији ученици, здравије одрастање, квалитетније школе! Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаДруштво педагога физичког васпитања Војводине, Нови Сад, др Васе Савић 3, Нови Сад
Особа за контактЈасна Ђукић, dpfvoj@gmail.com, 064 6677648
Ауторипроф.др Вишња Ђорђић, ванредни професор, Факултет спорта и физичког васпитања у Новом Саду, група предмета Теорија и методика физичког васпитања; Јасна Ђукић, професор физичког васпитања, ОШ "Ђура Јакшић" у Каћу
Реализаторипроф.др Вишња Ђорђић, ванредни професор, Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду, група предмета Теорија и методика физичког васпитања; Јасна Ђукић, професор физичког васпитања, ОШ "Ђура Јакшић" у Каћу; Недељко Ђорђић, директор ОШ "Ђорђе Натошевић" у Новом Саду; 4.Светлана Мирчић Вукобрат, професор физичког васпитања, ОШ "Свети Сава" Кикинда
Општи циљевиРазвијање и оснаживање професионалних компетенција наставника и стручних сарадника, релевантних за промоцију физичке активности ученика у школи, са циљем унапређења здравља и благостања ученика и квалитета рада школе.
Специфични циљевиСензибилисање наставника и стручних сарадника у вези са значајем физичке активности за унапређивање здравља и благостања ученика, као и квалитета рада школе; Упознавање наставника и стручних сарадника са концептом интегралног приступа промоцији физичке активности у школи (whole-school approach); Подршка наставницима и стручним сарадницима у идентификовању унутрашњих снага и слабости, као и могућности и претњи у спољашњем окружењу, значајних за промоцију физичке активности у школи; Размена искустава добре праксе и генерисање идеја везаних за унапређивање школског курикулума, школске средине (физичке и социјалне) и сарадње са родитељима и окружењем, у функцији промоције физичке активности свих ученика; Развијање професионалних компетенција наставника и стручних сарадника неопходних за израду акционог плана унапређивања одабраног аспекта рада школе са циљем промоције физичке активности свих ученика.
Теме програмаЗначај физичке активности за здравље, развој и благостање ученика; Интегративни приступ промоцији физичке активности у школи (whole-school approach); Промоција физичке активности и унапређивање квалитета рада школе; Интерни и екстерни фактори који утичу на промоцију физичке активности ученика; Могућности унапређења појединих аспеката рада школе са циљем промоције физичке активности ученика
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена семинара по учеснику је 2 500,00; У цену семинара урачунати су следећи трошкови: трошкови организације обуке, административни и рачуноводствени трошкови, надокнада реализаторима и ауторима обуке, радни материјал, освежење за полазнике обуке и путни трошкови за реализаторе.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања