logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

828 Усавршавање наставника за реализацију програма обуке скијања Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаФакултет спорта и физичког васпитања, Београд, Благоја Паровића 156, Београд
Особа за контактРоберт Ропрет, robert.ropret@fsfv.bg.ac.rs, 011 3555000, 064 1254226
Ауторипроф. Роберт Ропрет
Реализаторипроф. Роберт Ропрет; сарадници на предмету ТиМ скијања ФСФВ у Београду
Општи циљевиПобољшање техничке, методичке, безбедоносне и организационе компетентности наставника у реализацији програма обуке скијања, у складу са актуелним променама у методици, техници и законској регулативи
Специфични циљевиУпознавање са променама у специфичној опреми и утицају на промене у техници и методици обуке; Савремена средства и методе за учење и усавршавање скијања; Усклађивање критеријума за процену успешности савладаности програма; Упознавање са променама у законској регулативи
Теме програмаПромене у опреми за скијање; Промене у техници скијања; Промене у методици обуке скијања; Безбедност у обуци; Критеријуми за процену технике скијања; Законске основе обучавања скијања
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета
Број учесника30
Трајањетри дана (20 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена котизације за појединца је 4 000 динара и укључује: трошкове реализатора програма (пут, смештај, ски карта); хонорар аутора и реализатора; трошкове припреме и штампања писаног и видео материјала Цена НЕ укључује: путне трошкове учесника, ски карту и евентуалне трошкове смештаја
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања