logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

827 Стони тенис у млађим разредима основне школе Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаСавез учитеља Републике Србије, Београд, Дечанска 6/III, Београд
Особа за контактМарија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 011 32 45 385, 064 644 53 78
АуториЗвездан Тадић, наставник разредне наставе, педагошки саветник, ОШ "Петар Тасић", Лешница; Славиша Павловић, наставник разредне наставе, педагошки саветник, ОШ "Петар Тасић", Лешница
РеализаториЗвездан Тадић, наставник разредне наставе, педагошки саветник, ОШ "Петар Тасић", Лешница; Славиша Павловић, наставник разредне наставе, педагошки саветник, ОШ "Петар Тасић", Лешница
Општи циљевиЈачање компетенција наставника разредне наставе у реализацији наставе физичког васпитања; Оспособљавање и обука наставника за примену стоног тениса у млађим разредима ОШ; Подизање нивоа успешности и ефикасности рада на часовима физичког васпитања.
Специфични циљевиПодстицање самосталности наставника у прилагођавању програма условима рада, интересовању, могућностима и потребама ученика; Потпуније и ефикасније остваривање општег циља и задатака ФВ; Сензибилисање наставника за уважавање индивидуалности у развоју сваког детета; Мотивисање и указивање на могућности реализације наставе ФВ и тамо где су услови скромнији, у мањим срединама са малим бројем ученика; Промовисање стоног тениса као алтернативне спортске гране у мањим и срединама са специфичним условима; Промовисање здравих стилова живота и потребе физичког вежбања у циљу очувања здравља; Подстицање на бољу сарадњу школе и породице кроз спорт и физичко вежбање; Формирање позитивног става о целоживотном физичком вежбању
Теме програмаПлан и програм физичког васпитања у млађим разредима ОШ; Стони тенис, историјат, правила, особености; Планирање стоног тениса у 3. и 4. разреду; Стони тенис као вид сарадње школе, породице и локалне средине
Циљна групанаставник разредне наставе
Број учесника20-25
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЗа групу од 25 учесника, цена по учеснику износи 1.200 динара; Цена укључује надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал за учеснике и трошкове организације обуке; Трошкови пута и смештаја реализатора нису укључени у наведену цену.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања