logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

825 Спортико Змај-примена моторичких активности са циљем оптимизације развоја деце узраста 4-11 година Компетенцијa: K1
Приоритети: 2
ИнституцијаПУ „Раковица”, Београд, Славољуба Вуксановића 22, Београд
Особа за контактРадмила Аранђеловић, ustanova@purakovica.rs, 3582075, 064 1353536
Ауторидр Андрија Пештерац
Реализаторидр Андрија Пештерац; Радмила Аранђеловић
Општи циљевиДа кроз физичко васпитање задовољи дечју природну потребу за кретањем и да при том, избором активности, одговарајућих форми и облика рада и поступцима дозирања и варирања активности ,тежи ефектима који доприносе оптимизацији развоја.
Специфични циљевиСпецифични циљеви програма: да полазницима семинара понуди шири избор атрактивних садржаја (игара и активности) у раду са децом којима се могу решавати различити задаци физичког васпитања.
Теме програмаКооперативне моторне активности; Превентивно вежбање; Дозирање и варирање активности; Битни елементи методике рада са лоптом; Челичење дечјег организма; Оријентационо кретање,; ;Активности „квалитативне моторике; Значај и улога комплекснијих и циљаних активности; Полигон, „стаза са препрекама“ и активности којима се врше процене и запажања.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањетри дана (22 бода)
ЕлектронскиНе
Цена4 000 дин. Цена од 4 000 дин. по учеснику семинара укључује: Трошкове израде програма, трошкове материјала семинара, трошкове путовања и смештаја, хонораре аутора, реализатора, трошкове издавања сертификата
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања