logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

823 Примена иоп-а у настави физичког васпитања Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаУдружење педагога физичке културе Београда, Београд, Делиградска 27, Београд
Особа за контактГоран Петровић, gospet10@gmail.com, 0112672826, 0642205948
АуториМилуника Петровић, дефектолог олигофренолог, ОШ "Нови Београд"; Дарко Илић, наставник физичког васпитања, XII београдска гимназија; мр Горан Петровић, наставник физичког васпитања, ОШ "Младост"
РеализаториМилуника Петровић, дефектолог олигофренолог, ОШ "Нови Београд"; Дарко Илић, наставник физичког васпитања, XII београдска гимназија; мр Горан Петровић, наставник физичког васпитања, ОШ "Младост", Нови Београд; Јелена Митић, психолог, ОШ "Нови Београд"
Општи циљевиСтицање и унапређивање професионалне компетенције наставника физичког васпитања за реализацију часа физичког васпитања на коме се налазе ученици са сметњама у развоју и надарени ученици
Специфични циљевиУсвојити знања и вештине за процену образовних потреба ученика са сметњама у развоју и надареним ученицима; побољшати способност праћења проблема наставе по иоп-у и унапредити сарадњу са стручним тимовима; стицање знања о безбедносним условима за образовање ученика са сметњама у развоју и надареним ученицима; стицање знања о примени ИОПа у настави физичког васпитања и његово имплементирање у припрему за час; оспособити се за креирање и спровођење часова физичког васпитања на коме се налазе ученици са сметњама у развоју и надарени ученици
Теме програмаЗаконски оквир и каракеристике инклузивног образовања; Израда педагошког профила;Израда ИОПа; Припрема часа физичког васпитања (са имплементацијом ИОПа за одређеног ученика); Ситуациони приступ проблему; Извођење часа (по програму за одређени разред); Анализа часа са дискусијом
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 2 500,00 динара. У ову цену је урачунато: трошкови организације обуке, административно-рачуноводствени и трошкови изнајмљивањa простора, путни трошкови, радни материјали, освежење, храна и надокнада предавачима.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања