logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

821 Значај и примена различитих батерија тестова за процену моторичких способности деце различитог узраста Компетенцијa: K1
Приоритети: 2
ИнституцијаФакултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина, Милана Мијалковића 14, Јагодина
Особа за контактДушан Ристановић, dusan.ristanovic@pefja.kg.ac.rs, 035 223805, 062 797040
Ауторидоц. др Александар Игањатовић, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, катедра за дидактичко-методичке науке; проф. др Живорад Марковић, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, катедра за дидактичко-методичке науке; проф. др Ратко Станковић, Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу, катедра за методичко-дидактичке науке; проф. др Драган Радовановић, Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу, катедра за медицинско-биолошке науке.
Реализаторидоц. др Александар Игањатовић, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, катедра за дидактичко-методичке науке; проф. др Живорад Марковић, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, катедра за дидактичко-методичке науке; проф. др Ратко Станковић, Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу, катедра за методичко-дидактичке науке; проф. др Драган Радовановић, Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу, катедра за медицинско-биолошке науке.
Општи циљевиУпознавање полазника са различитим батеријама тестова за процену моторичких способности деце различитог узраста и њихова примена у различитим околностима.
Специфични циљевиУпознавање са разлозима тестирања моторике код деце; Значај правилног одабира моторичких тестова у зависности од узрасне категорије испитаника, објективних околности и циља тестирања; Упознавање полазника са различитим батеријама тестова коришћених у Србији и иностранству; Објашњавање карактеристика и варијација стандардизованих тестова за процену моторичких способности деце у зависности од узраста и нивоа моторичких способности.
Теме програмаТеoријски оквир развоја и процене моторичких способности; Значај и улога процене моторичких способности код деце;Теорије и класификације моторичких способности; Историјски развој тестова за процену моторичких способности; Теоријски и практични рад - Лабараторијски и теренски тестови; Практична примена батерије тестова за процену моторичких способности; Примена моторичких тестова у зависности од услова; Корелација моторичких тестова примењених у лабараторијским условима са моторичким тестовима примењеним у теренским условима; Селекција и усмеравање на одређену физичку активност или спорт у зависности од резултата на тестовима моторике
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи
Број учесника30
Трајањедва дана (14 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена реализације дводневног програма износи 90 000 динара. Планирани број учесника је 30 што чини цену по учеснику у износу од 3 000 динара. У цену су урачунати неопходни материјали за праћење семинара и хонорари предавача (1 час 6 000 динара) са путним трошковима.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања