logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

820 Гимнастиком до здравог детета Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаФакултет спорта и физичког васпитања, Ниш, Чарнојевића 10А, Ниш
Особа за контактСаша Величковић, v.sale70@gmail.com, 018 510900, 062 322123
АуториСаша Величковић, ванредни професор, Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу; Славољуб Узуновић, ванредни професор, Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу
РеализаториСаша Величковић, ванредни професор, Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу; Милош Пауновић, асистент, Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу; Александра Алексић-Вељковић, асистент, Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу.
Општи циљевиПримена гимнастичких садржаја у раду са децом предшколског и млађег школског узраста, као базичне физичке активности којом се развија комплетан антрополошки статус, врши превенција телесних деформитета и унапређује здравље.
Специфични циљевиОспособљавање васпитача, учитеља и наставника предметне наставе да самостално примењују одабране гимнастичке садржаје, уз могућност импровизације у различитим условима рада; Стварање добре педагошке основе за укључивање све деце у најздравије форме физичког вежбања; Повезивање образовних установа са локалном самоуправом и спортским клубовима у циљу успешније реализације програма; Стварање услова да се рана спортска селекција спроводи по хуманим и научно утемељеним принципима.
Теме програмаДеца и спорт; Модел моторичких способности у вежбању на справама и тлу; Утицај гимнастике на телесни и психолошки развој деце; Програми, средства, методика обучавања и практична примена садржаја гимнастике за децу предшколског узраста; Организација часа тренинга гимнастике за децу предшколског узраста; Безбедност на часовима гимнастике; Програми, средства, методика обучавања и практична примена садржаја гимнастике за децу предшколског узраста; Организација часа тренинга гимнастике за децу предшколског узраста; Евалуација учинка деце у току и након примене програмима развојне гимнастике.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи
Број учесника30
Трајањедва дана (13 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена3 000,00; Преноћиште 6 000,00; Путни трошкови 6 000,00; Радни материјал 2 000,00; Освежење 10 000,00 Надокнада предавачима 4х8 000 + порез = 48 000,00; Фаултет 18 000,00; Издавање уверења гратис
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања