logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

82 Развијање социјалних вештина у школи Компетенцијa: K3
Приоритети: 4
ИнституцијаKLETT друштво за развој образовања, Београд, Маршала Бирјузова 3-5/IV, Београд, Маршала Бирјузова 3-5/IV, Београд
Особа за контактМирјана Илић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 011 3348384, 064 1110074
Ауторипроф. др Слободанка Гашић Павишић, научни саветник Института за педагошка истраживања , Београд (у пензији)
Реализаторипроф. др Слободанка Гашић Павишић, научни саветник Института за педагошка истраживања ( у пензији); Маша Ђуришић, наставник разредне наставе у ОШ „Веселин Маслеша“ ,Београд; Јелена Гајић, наставник разредне наставе у ОШ „Веселин Маслеша“, Београд; Марко Батур, специјални педагог у Дому за децу и омладину без родитељског старања "Споменак", Панчево
Општи циљевиСтицање знања и умења наставника за развијање социјалних вештина код ученика
Специфични циљевиДа наставници: Стекну нова знања, систематизују и прошире своја постојећа знања из области развијања социјалних компетенција код ученика; Упознају савремене моделе за развијање социјалних компетенција код ученика; Постану мотивисани за конструктивно реаговање у ризичним ситуацијама са ученицима; Овладају техникама ненасилне комуникације.
Теме програмаШта су социјалне вештине и зашто су важне?; Опис програма за развијање социјалних вештина у школи; Кораци у учењу социјалних вештина; Услови за успешно учење социјалних вештина у школи
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 1 500,00 динара, односно 45 000,00 динара за групу полазника. У цену је урачуната надокнада реализаторима и радно-потрошни материјал.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања