logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

819 Вредновање у физичком васпитању – модели оцењивања Компетенцијa: K1
Приоритети: 2
ИнституцијаУдружење педагога физичке културе Београда, Београд, Делиградска 27, Београд
Особа за контактГоран Петровић, gospet10@gmail.com, 011 2672826, 064 2205948
Ауторипроф. др Снежана Радисављевић Јанић, професор Факултета спорта и физичког васпитања у Београду; мр Горан Петровић, наставник физичког васпитања ОШ "Младост", Нови Београд; проф. др Ивана Милановић, професор Факултета спорта и физичког васпитања у Београду
Реализаторипроф. др Снежана Радисављевић Јанић, професор Факултета спорта и физичког васпитања у Београду; мр Горан Петровић, наставник физичког васпитања ОШ "Младост", Нови Београд; проф. др Ивана Милановић, професор Факултета спорта и физичког васпитања у Београду; Небојша Стојановић, професор физичког васпитања, Медицинска школа „Др Миленко Хаџић“ Ниш
Општи циљевиУнапређивање компетенција наставника за систематско праћење, вредновање и оцењивање у настави физичког васпитања.
Специфични циљевиУпознавање наставника са законским оквиром вредновања уопште и у настави физичког васпитања; Указивање наставницима на специфичности наставе физичког васпитања; Упознавање наставника са могућим моделима вредновања у настави физичког васпитања (домени:моторичка умења, моторичке способности и афективни домен); Упознавање наставника са педагошком документацијом која обухвата вредновање постигнућа ученика у сва три домена
Теме програмаЗаконски оквир вредновања уопште и у настави физичког васпитања; Специфичности наставе физичког васпитања; Примери вредновања постигнућа ученика из праксе у оквиру сва три домена; Специфичности у оцењивању усвајања моторичких умења/вештина и афективног домена; Модел праћења и вредновања физичког развоја и моторичких способности ученика у настави физичког васпитања; Израда педагошке документације
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 2.500,00 динара. У ову цену је урачунато: трошкови организације обуке, аминистративно-рачуноводствени и трошкови изнајмљивањa простора, путни трошкови, радни материјали, освежење, храна и надокнада предавачима.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања