logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

818 Превенција емоционалног сагоревања наставника у музичким школама Компетенцијa: K4
Приоритети: 1
ИнституцијаМузичка школа „Ватрослав Лисински”, Београд, НХ Страшка Пинџура 1/2, Београд
Особа за контактБојана Стаоровић, bojanacucilovic@gmail.com, 011 2665411, 064 1896375
АуториМајда Марић, стручни сарадник, наставник психологије и грађанског васпитања, Музичка школа „Ватрослав Лисински“, Београд; Бојана Стаоровић, наставник виолине, Музичка школа „Ватрослав Лисински“, Београд
РеализаториМајда Марић, стручни сарадник,наставник психологије и грађанског васпитања, Музичка школа „Ватрослав Лисински“, Београд; Бојана Стаоровић, наставник виолине, Музичка школа „Ватрослав Лисински“, Београд
Општи циљевиОснаживање наставника у превенцији емоционалног сагоревања; Разрађивање метода превенције у зависности од типа наставе; Подржавање личног ангажовања наставника за бољитак професије.
Специфични циљевиОсвешћивање професионалних и личних фактора ризика за емоционално сагоревање; Рад на јачању личности као мере превенције емоционалног сагоревања; Умеће препознавање и реаговања на факторе, било професионалне и/или личне, који уводе у стање емоционалног сагоревања; Побољшање комуникацијских вештина у односу на ученике, родитеље и радно окружење; Јачање професионалних компентенција које се не односе само на ускостручно подручје рада.
Теме програмаШта је феномен емоционалног сагоревања и који су његови симптоми?; Професија као извор повећаног ризика за емоционално сагоревање?; Вештина комуникације као мера превенције емоционалног сагоревања; Неједнаке улоге у процесу комуникације – освешћивање комуникације на релацији наставник – ученик; Roll play – стилови рада са различитим типовима ученика базирану на листи особина које су учесници обуке издвојили као најфреквентније код својих ђака; Специфичности комуникације и интеракције наставник – родитељи; Стилови комуникације – једносмерна и двосмерна комуникација у сарадњи родитељ – наставник; Радно окружење некад и сад – савремени концепт радног окружења у односу на традиоционални модел рада у школи.
Циљна групанаставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесникаГрупа до 30 учесника.
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена3 000,00 дин по учеснику односно 90,000 дин за групу од 30 учесника. По семинару: 3 000,00 дин радни материјал за полазнике семинара, 1 000,00 дин трошкови превоза у локалу, 10 000,00 дин изнајмљивање простора за одржавање семинара (по потреби), 5 000,00 дин изнајмљивање опреме за реализацију семинара (по потреби); 71 000,00 дин хонорари са порезом за 2 дана за 2 реализатора обуке
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања