logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

817 Комуникационе и презентационе вештине у области музичких и друштвено-хуманистичких предмета Компетенцијa: K4
Приоритети: 3
ИнституцијаМузичка школа „Исидор Бајић”, Нови Сад, Његошева 9, Нови Сад
Особа за контактДанијела Кличковић, danijela.ibajic@gmail.com, 021 524580, 069 1055009
Ауторидр Ира Проданов Крајишник, ванредни професор, Академија уметности Универзитета у Новом Саду Данијела Кличковић, наставник Историје музике с упознавањем музичке литературе у Музичка школа "Исидор Бајић", Нови Сад
РеализаториДр Ира Проданов Крајишник, ванредни професор, Академија уметности Универзитета у Новом Саду Данијела Кличковић, наставник Историје музике с упознавањем музичке литературе у Музичка школа "Исидор Бајић", Нови Сад
Општи циљевиОспособљавање наставника из области музичке уметности и ваннаставног особља (педагога, психолога, библиотекара, медијатекара) за професионалне презентацијске вештине и савремене методе комуникација у специфичном радном окружењу у којем се налазе.
Специфични циљевиБез обзира што стручњаци из различитих области музичке уметности или друштвено-хуманистичких наука располажу одговарајућикм знањем и експертизама у оквиру својих компетенција, комукационе и презентационе вештине често су камен спотицања за успешну интерактивну сарадњу са ученицима или другим лицима; Oве вештине представљају према научним истраживањима чак 70% важности/учинка у трансферу знања и размени информација; Oно КАКО презентујемо неки садржај је од суштинског значаја за разумевање; Стога је специфични циљ овог семинара оспособљавање за правилну и јасну реализацију презентацијског садржаја, усавршавање мoодераторских вештина у оквиру интерактивне наставе или интерактивне сарадње у различитим ситуацијама, у оквиру тимског рада.
Теме програмаСтруктура садржаја поруке (поставка проблема кроз тему која је актуелна за музику и друштвено хуманистичке науке: Спектакл, Савремени медији, Музичка критика, Програм концерта итд.); Однос публике, говорника и текста - говорнички троугао; Визуелна компонента поруке - Power point/Prezi; Невербални садржај поруке (теоретски блок, реакције из перспективе публике на невербалне елементе - говор тела, израз лица, гестови, одећа, боје, мириси, укуси, звукови у ситуацијама у којима се саопштава реч или изводи уметничко дело); Снимање јавног излагања и анализа резултата
Циљна групастручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа , наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаНадокнада предавачима: 2000 динара по учеснику семинара нето (+ ПДВ) Путни трошкови: трошкови бензина и путарине +/– 3500 динара Радни материјал: 30 листова папира за фотокопирање анктетних листова; проспекти за туристичке дестинације и пословни туризам за интерактивне сесије; 6 хамер папира, фломастери, маказе, лепак; Освежење: вода и кафа за реализаторе и полазнике семинара + ручак за два реализатора
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања