logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

816 Савремени методички приступ дечјем ликовном стваралаштву Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаKLETT друштво за развој образовања, Београд, Маршала Бирјузова 3-5/IV, Београд, Маршала Бирјузова 3-5/IV, Београд
Особа за контактМирјана Илић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 011 3348-384, 064/ 11-0074
Ауторидр Сања Филиповић, ванредни професор, методика ликовног васпитања и образовања, Факултет ликовних уметности, Београд
Реализаторидр Сања Филиповић, ванредни професор, методика ликовног васпитања и образовања, Факултет ликовних уметности, Београд; Александра Јоксимовић, ванредни професор, педагогија, Факултет ликовних уметности, Београд; Весна Јањевић Поповић, школски психолог, Основна школа „20 Октобар“, Београд 4. Милица Војводић, наставник ликвне културе, ОШ „Јован Дучић“, Нови Сад
Општи циљевиУпознавање са савременим методичким приступом ликовном стваралаштву деце предшколског узраста, ученика основне и средње школе и унапређивање компетенција запослених у образовању у области ликовног васпитања и образовања.
Специфични циљевиУпознавање са савременим методичким приступом и поступцима којима се остварују циљеви, задаци и програмски садржаји ликовног васпитања и наставе ликовне културе у конкретној васпитно-образовној пракси, а у складу са савременом методиком ликовног васпитања и образовања; обезбеђивање нових знања и практичних вежби у области дечјег ликовног стваралаштва, чиме се остварују нове могућности у ширењу ликовне и визуелне културе предшколске деце, ученика основне и средње школе, као и ученика средњих стручних школа из области ликовних и примењених уметности; стручно усавршавање запослених у образовању на свим нивоима (предшколско, основна и средња школа)
Теме програмаКомпарација традиционалних и савремених програма и методичких приступа 70`, Личност и компетенције васпитача, учитеља и наставника ликовне културе 70`; Специфичности ликовног развоја и мотивација деце/ученика за игру, учење и стваралачко изражавање 90`, Интердисциплинарни и проблемски приступ у реализацији програмских садржаја и активности у вртићу/школи 90`; Вредновање процеса и продуката ликовног старалаштва деце и младих 70`
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 1 500,00 динара, односно 45 000,00 динара за групу полазника. У цену је урачуната надокнада реализаторима и радно-потрошни материјал.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања