logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

815 Радио-драма и одељењска приредба у разредној настави Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаДруштво учитеља Београда, Београд, Дечанска 6/III, Београд
Особа за контактМилена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 011 3245385, 064 8605479
Ауторимр Дубравка Томић, наставник муз. културе, ОШ „Лаза Костић“ Нови Београд
Реализаторимр Дубравка Томић, наставник муз. културе, ОШ „Лаза Костић“ Н. Београд; Ана Маравић, наст. разредне наст., ОШ “Јован Дучић“ Н. Београд; Бранислава Ђого наст. разредне наст., ОШ “Јован Дучић“ Н. Београд
Општи циљевиСавлађивање методологије рада са текстом, музиком, у раду на реализацији радио-драме и одељенске приредбе; Развијање ауторске креативности код наставника разредне наставе
Специфични циљевиСнимање радио-драме (употреба савремених аудио средстава, упућивање на програме у којима је могуће снимати тонски запис); Школска приредба као начин промовисања успешног рада наставника у одељењу, стварање динамичне и савремене од класичне одељенске приредбе; На практичном примеру приредбе и радио- драме увидети могућност реализације..
Теме програмаПотребе и циљеви реализације одељенске приредбе и радио- драме, аудио записи (слушање старијих примера); Преглед историјског развоја радио-драме, Примери праксе; Преглед историјског развоја школске приредбе, Примери праксе; Редитељски рад за столом; Рад на задатом тексту, избор музичких нумера, Mизансцен; Израда мизансцена; Рад са глумцима- децом; Драмске игре; Sound forge – упознавање са програмом за снимање тона, обраду (скраћивање нумера); Снимамо радио-драму
Циљна групанаставник разредне наставе
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена1 200, 00 динара по полазнику за групу од 30. Спецификација цене: надокнада реализаторима, трошкови организатора програма, радно–потртошни материјал; Путни трошкови и смештај се додатно наплаћују.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања