logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

814 Планирање и реализација ликовних активности у функцији развоја деце предшколског и раношколског узраста Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаПУ „Радосно детињство”, Нови Сад, Павла Симића 9, Нови Сад
Особа за контактMarina Koprivica, manja.koprivica@gmail.com, 021/47-40-130, 063 560-294
АуториЖељка Милановић, стручни сарадник - педагог, ПУ ''Радосно детињство'' Нови Сад; Драган Јајић, академски графичар, стручни сарадник за ликовно, ПУ ''Радосно детињство'' Нови Сад
РеализаториЖељка Милановић, стручни сарадник - педагог, ПУ ''Радосно детињство'' Нови Сад; Драган Јајић, академски графичар, стручни сарадник за ликовно, ПУ ''Радосно детињство'' Нови Сад
Општи циљевиРазвијање визуелно естетског мишљења и компетенција васпитача и наставника разредне наставе у процесу планирања и реализације ликовних активности као предуслова за интелектуални, емоционални и естетски развој деце.
Специфични циљевиКодирање и декодирање ликовног говора и ликовних елемената; Подстицање критичког, аналитичког и дивергентног мишљења; Визуелна припрема и ликовна пракса као предуслов планирања и реализације ликовних активност; Проширивање знања о очекиваним способностима и потребама деце предшколског и раношколског узраста у области ликовног васпитања и дечјег ликовног стваралаштва; Информално учење и савремени васпитно-образовни методи и облици рада реализације ликовних активности у редовном васпито-образованом процесу; Разумевање и естетско процењивање дечјег ликовног стваралаштва; Подстицање индивидуалног и креативног потенцијала деце ; Ликовне активности у корелацији са наставним садржајима и областима у васпитно-образованом процесу
Теме програмаВизуелно мишљење, ликовни говор и ликовни елементи; Визуелна припрема и визуелно мишљење васпитача и наставника разредне наставе у васпитно-образовном процесу, Ликовне активности и визуелно мишљење деце; Рад са децом узраста од 1-7 година, теорија и пракса; Рад са децом раношколског узраста, теорија и пракса; Обликовање у простору и визуелна припрема
Циљна групанаставник разредне наставе, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи
Број учесника30
Трајањетри дана (20 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена3 000.00 динара; Материјал за рад: Едукативни материјал; Путни трошкови реализатора
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања