logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

813 Од драмске радионице до школске представе – Водич кроз креативни драмски процес Компетенцијa: K3
Приоритети: 2
ИнституцијаБАЗААРТ, Београд, Крунска 33, Београд
Особа за контактСунчица Милосављевић, suncica.milosavljevic@gmail.com, 011 3 244296, 064 1297423
Ауторимр Сунчица Милосављевић, позоришна редитељка и драмска педагошкиња, БАЗААРТ, Београд; Ивана Деспотовић, глумица и драмска педагошкиња, БАЗААРТ Београд
РеализаториИвана Деспотовић, глумица и драмска педагошкиња, БАЗААРТ, Београд мср Марта Гајић, специјална педагошкиња и драмска едукаторка, BelTheatre и БАЗААРТ, Београд; мср Мина Саблић, драматуршкиња и драмска педагошкиња, БАЗААРТ, Београд ;мр Сунчица Милосављевић, позоришна редитељка и драмска педагошкиња, БАЗААРТ, Београд; мср Наташа Милојевић, професор биологије и драмска и плесна педагошкиња, БАЗААРТ, Београд; Анђелка Вулић, дипломирани политиколог међународних послова и драмска педагошкиња, омладинско позориште ПАТОС, Смедерево; Александар Елезовић, координатор и веб администратор, БАЗААРТ, Београд; Душан Штрбац, координатор програма, БАЗААРТ, Београд
Општи циљевиОспособити наставнике да воде драмске активности у школи и креирају квалитетне школске представе, али и заинтересују и укључе шири круг ученика у драмско стваралаштво које омогућава активно, индивидуализовано учење и развија тоничку културу школе.
Специфични циљевиОснажити наставнике да:овладају техникама креативне драме; Развијају драмске форме на часу и у ваннаставним активностима; Развијају школске представе; Укључе ученике у спонтано драмско стваралаштво и подстичу креативност, аутентичност, изражавање и самопоштовање и тиме целовит лични развој ученика; Активно укључе ученике у процес сазнавања и рефлексије, охрабре различите индивидуалне стилове учења и тиме омогуће боља образовна постигнућа; Кроз креативне активности граде однос поверења и поштовања са сваким појединачним учеником и са ученицима као групом, негују асертивну комуникацију и дух сарадње и солидарности међу ученицима; Развијају сараднички и инклузиван етос у школи и интензивнију сарадњу са средином.
Теме програмаКреативни драмски процес; Модел радионица; Почетак процеса; Креативни драмски рад са личним материјалима; Обрада личних материјала; Основни елементи драме, креативност и елементи драмске ситуације; Драмска игра и анализа драмске структуре; Од приватног до сценског говора; лик као репрезент етичког принципа; сценска изражајност и важне одлике лика; Драмска прича 1; Драмска прича 2
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика , стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 3.000 динара; У цену су урачунати: трошкови изнајмљивања простора; трошкови материјала за припрему и вођење програма; трошкови освежења и сендвича за учеснике; путни трошкови реализатора и координатора;- куповина и штампање сертификата; финансијска администрација; хонорари за ауторе, реализаторе и координатора.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања