logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

812 Народне игре у настави и ваннаставним активностима од I до IV разреда Компетенцијa: K3
Приоритети: 4
ИнституцијаДруштво учитеља Београда, Београд, Дечанска 6/III, Београд
Особа за контактМилена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 011 3245385, 064 8605479
АуториЂорђе Беара, професор разредне наставе, ОШ “Дринка Павловић”
РеализаториЂорђе Беара, професор разредне наставе, ОШ “Дринка Павловић”; Сања Младеновић, дипломирани педагог, ОШ “Васа Пелагић”, Котеж; Биљана Обрадовић, професионални фолклорни играч-певач, Ансамбл народних игара и песама Србије “Коло”
Општи циљевиОбучавање и мотивисање наставника за примену народних игара и песама у настави и ваннаставним активностима у нижим разредима као облика превенције дискриминације.
Специфични циљевиРазвијање интересовања наставника према народној традицији и стваралаштву различитих народа у Србији; Упознавање наставника са значајем народних игара за психо-физички, емоционални и социјални развој личности ученика; Оспособљавање наставника за развијање опште културе ученика и изградњи односа према сопственој и туђој културној баштини; Упознавање наставника са основним појмовима фолклора и етнокореолошкој подељености на области у Србији; Оспособљавање наставника за извођење различитих народних игара које могу да се примене у настави и ваннаставним активностима; Оспособљавање наставника да код деце са посебним потребама развију осећај за вештину покрета и ритам.
Теме програмаИсторијски развој игара у Србији; Значај и место народних игара у развоју деце; Етнокореолошка подељеноост на области, структура народне игре и технички елементи игре - методички приступ; Фолклор у наставном плану и програму; Народне песме и игре; Играчка проба и певачка проба
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитач у предшколској установи
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена2 300, 00 динара по полазнику за групу од 30. учесника; Спецификација цене: надокнада реализаторима, трошкови организатора програма, радно–потрошни материјал; Путни трошкови и смештај се додатно наплаћују.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања