logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

810 Значај такмичења за музички развој ученика Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаУдружење музичких и балтеских педагога Србије, Београд, Џона Кенедија број 7, Београд
Особа за контактРадмила Марковић, umbps@hotmail.com, 011 7193582, 062 796004
АуториВојислав Аврамовић, редовни професор АЛУ Београд-Универзитет УНИОН Београд
РеализаториВорјислав Аврамовић, едовни професор АЛУ Београд-Универзитет УНИОН Београд; Сања Петровић доцент на факултету Слобомир П Универзитет Бијељина; Светислав Цветић, проф ОМШ „Петар Коњовић“
Општи циљевиМотивисање, оспособљавање и усавршавање запослених у образовно-васпитним установама за мотивисање ученика и припреме за јавне наступе и такмичења.
Специфични циљевиИмплементација јавних наступа и такмичења у образовно-васпитни процес и јачање мотивације за савладавање програма путем јавних наступа и такмичења, а самим тим и боља подршка развоју личности детета и ученика; Индивидуализованим приступом у раду са дететом или ученицима унапређује се развој ученика и јача мотивација за савладавање програма.
Теме програмаИманетни садржаји такмичења; Врсте такмичења по нивоима; Врсте такмичења по обухвату; Приступ педагога такмичењу; Приступ ученика такмичењу; Однос школског програма и захтева на такмичењу; Домаћа такмичења; Међународна такмичења; Аспект учешћа ученика на такмичењу; Педагошки аспект учешћа ученика на такмичењу; Екстерно вредновање учешћа на такмичењу; Самовредновање учешћа на такмичењу; Улога организације такмичења на учеснике такмичења; Позитивне и негативне стране такмичења; Напредовање ученика кроз наступе на такмичењима
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа , наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу је 75 000 динара (за 30 полазника), односно 2 500 динара по полазнику. У цену је урачунат хонорар предавачима, путни трошкови и радни материјал (ЦД).
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања