logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

81 Професионална оријентација на преласку у средњу школу Компетенцијa: K3
Приоритети: 2
ИнституцијаЦентар Инвентива, Београд, Нушићева 12/14, Београд
Особа за контактМарина Остојоћ, marinaostojic@live.com, 011 3235377, 063 445088
Ауторимр Марија Радовановић, магистарка мировних студија, виша пројектна менаџерка, ГИЗ; Марина Остојић, педагошкиња ОШ "Коле Рашић" Ниш и консултанткиња, Центар Инвентива Београд; Валерија Живковић, психолошкиња, ОШ "Рада Миљковић" Јагодина и консултанткиња Центар Инвентива Београд; Јелена Димитријевић, педагошкиња, Центар Инвентива Београд
РеализаториМарина Остојић, педагог, ОШ «Коле Рашић» Ниш; Валерија Живковић, психолог, ОШ «Рада Миљковић», Јагодина; Станка Жица, педагог, ОШ «Милена Павловић Барили», Београд; Мирјана Трифуновић Паул, психолог, ОШ «Исидора Секулић», Панчево; Татјана Сурдучки, педагог, ОШ «Соња Маринковић», Нови Сад; Слађана Голубовић, психолог, ОШ «Сретен Младеновић Мика», Ниш; Татјана Велимировић Парача, професор српског језика, ОШ «Ратко Вукићевић» Ниш; Драгица Миражић Немет, психолог, наставник грађанског васпитања, ОШ «Соња Маринковић», Нови Сад; Весна Остојић, мср васпитач, помоћник директора, ПУ «Пионир», Јагодина; Гордана Чукурановић, педагог, просветни саветник, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Школска управа Београд; Биљана Букинац, професор немачког језика, просветни саветник, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Школска управа Београд; Ивана Оролицки, психолог, ОШ „Светозар Марковић“, Београд; Снежана Васиљевић, професор биологије, ОШ «Рада Миљковић», Јагодина; Сузана Станковић Илић, психолог, ОШ „Васа Пелагић“, Лесковац; Марија Вуловић, психолог, ОШ „Вук Караџић“ Чачак; Весна Вујучић, психолог, ОШ „Вук Караџић“ Бачка Паланка; Слађана Ивковић Ивандекић, педагог, ОШ „Петефи Шандор“ Хајдуково; Ирина Кивић, наставник електротехничке групе предмета, Школа за бродарство, бродоградњу и хидроградњу; Гордана Матовић, апсолвент педагогије, асистент менаџера, Удружење грађана ''Кокоро'' Бор
Општи циљевиКомпетенције професионалаца су унапређене да кроз примену савременог модела професионалне оријентације подржавају ученике за промишљен и самосталан избор средње школе и занимања, и да изграде системску мрежу подршке за ПО.
Специфични циљевиПрофесионалци су подржани да: Разумеју улогу наставника у професионалном усмеравању ученика; Примене петофазни програм професионалне оријентације повезан са садржајима и примерима из предмета; Креирају педагошке ситуације у којима оснажују ученике да открију склоности и способности, информишу се о занимањима и каријери, упознају свет рада и остварују реалне сусрете до одлуке о школи и занимању; Прате и подстичу професионално усмеравање ученика; Раде са родитељима на пружању подршке деци; Изграде мрежу школа и партнера коришћењем и унапређивањем интерних и екстерних ресурса у области професионалног усмеравања ученика; Креирају и имплементирају програм ПО кроз школска докумената и свакодневну школску праксу.
Теме програмаПрофесионална оријентација; Самоспознаја; Методе у ПО; Слика савременог света рада и информационе понуде; Области рада и занимања, индикације и контраиндикације, образовни профили и аспекти средњих школа; Квалификациони оквир занимања; Реални сусрети; Моја одлука о школи и занимању; Стереотипи о занимањима; гендер и осетљиве групе; ПО интегрисана у наставне/ваннаставне активности; ПО у школском програму
Циљна групанаставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање одраслих
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена тродневног семинара за групу од 30 учесника је: 86 000 динара. Спецификација: надокнада предавачима по дану 13 000 динара бруто; Центар Инвентива по организованом семинару 5 000 динара; Радни материјал: Приручник: ПО - Пет корака до одлуке о школи и занимању и Портфолио за ученике, и радни материјали и прилози за учеснике: 3 000 динара; Освежење, исхрана учесника и путни трошкови учесника и реализатора као и евентуални смештај реализатора нису урачунати у ову цену.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања