logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

809 Драматизација у учионици за успешније учење: Драма у образовању Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар за позоришна истраживања Нови Сад, Нови Сад, Милета Јакшића 2а, 21000 Нови Сад, Нови Сад
Особа за контактВесна Ждрња, vesnaz@neobee.net, 063 8709850
АуториВесна Ждрња, редовни професор и продекан за наставу Академије уметности Универзитета у Новом Саду; Христина Муратиду, глумица и драмски/позоришни педагог; Aрмин Хаџимусић, глумац и драмски/позоришни педагог
РеализаториХристина Муратиду, глумица и драмски/позоришни педагог; Aрмин Хаџимусић, глумац и драмски/позоришни педагог
Општи циљевиПодстаћи развој драматизације у учионици као креативног и партиципаторног метода предавања за ученике; Подржати иницијативе наставника у школама око савременијег и интересантнијег предавања и обогатити их активностима Драме у образовању.
Специфични циљевиПонудити наставницима оруђе са којим могу оспособити своје ученике: да схвате апстрактне појмове, како из хуманистичких или друштвених наука, тако и из природних наука, кроз драматизацију ситуација из реалног живота где се ти појмови појављају; да схвате вредност школских предмета драматизујући ситуације где људи примењују одређена знања које ти предмети нуде и да у потпуности разумеју ту примену; да имају шансу да се креативно искажу јер су могућности драмског рада у школама редак случај; - да активније учествују у наставном процесу на динамичан и демократски начин; - да развију социјалне вештине кроз сарадњу, дијалог, размену идеја и заједничко одлучивање које захтева процес стварања замишљених ситуација.
Теме програмаВежбе драмског израза; Основе драматизације; Специфичне технике драматизације едукативног материјала; Припрема за групну драматизацију; Увежбавање Процес драме
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника15 - 30
Трајањедва дана (12 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу од 20 учесника је 60 000 динара. Ако је број учесника мањи, предвиђено је 3 000 динара по учеснику. У ту цену је урачуната накнада предавачима и радни материјал.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања