logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

808 Школа ручног ткања Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаПријатељи деце општине Нови Београд, Јурија Гагарина 183, Београд, Нови Београд
Особа за контактСузана Поњавић, suzanaponjavic@gmail.com, 011 2165 946, 064 200 7104
АуториСоња Росић, аутор, реализатор, дипломирани сликар текстила, самостални уметник, члан УЛУПУДС; Сузана Поњавић, коаутор, реализатор, координатор програма, „Пријатељи деце општине Нови Београд“, председник
РеализаториСоња Росић, аутор, реализатор, дипломирани сликар текстила, самостални уметник, члан УЛУПУДС; Сузана Поњавић, коаутор, реализатор, координатор програма, „Пријатељи деце општине Нови Београд“, председник
Општи циљевиСтручно усавршавање кроз стваралаштво и креативан рад; Стицање и усвајање нових знања и вештина; Упознавање ликовног језика и начина евалуације ликовнoг дела; оспособљавање за самосталан рад и примену стечених знања у раду са децом и младима.
Специфични циљевиИмплементација традиционалних културно-образовних садржаја у наставне и ваннаставне активности; Развијање мотивације код деце и младих за доживљавање, разумевање и коришћење уметничких медија; Откривање њихових нових афинитета и интересовања; Подстицање и развијање имагинације и креативности, чулне осетљивости, истраживачке радозналости, самосталности, иницијативности, отворености према новом искуству развоја координације и моторикe кроз рад са предивом; Стимулација оперативности и логичког мишљења; Упознавање вредности сопственог културног наслеђа; Обнављање, очување и популаризација старих и уметничких заната, традиције народа и фолклора као и ширењу културе уопште.
Теме програмаУпознавање са ткањем, технике и преплетаји, алат и опрема сировина и предиво за ткање, припрема за ткање; израчунавање утрошка материјала, избор предива, сновање и грађење основе, основни преплетаји, платно, преплетај са варијацијама у структури и боји, технике: клечана, узлана, пупана у зев пребор, кепер, преплетај, ломљени кепер; израда ака: основни платно преплетај, платно преплетај са варијацијама у структури и боји, израда узорака кепер преплетај:1/3, 2/2,3/1; израда узорака: поломљени кепер (рибља кост); израда узорака, комбиновање преплетаја, завршна обрада узорака.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника15
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена4 000,00 РСД/ У цену су урачунати хонорари осмишљавања и реализације програма ауторима, реализаторима, координатору, трошкови материјала, прибора и средстава за реализацију радионичарских активности, трошкови канцеларијског пословања и финансијског администратора, освежење и оброк за полазнике и реализаторе и координатора, надокнада за коришћење простора за рад, трошкови потрошног материјала и одговарајуће потврде о завршеној обуци, трошкови израде пратећег материјала, путни трошкови за реализаторе и координатора семинара.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања