logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

807 Школа керамике Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаПријатељи деце општине Нови Београд, Јурија Гагарина 183, Београд, Нови Београд
Особа за контактСузана Поњавић, suzanaponjavic@gmail.com, 011 2165 946, 064 200 7104
АуториНаташа Василић, аутор, дипл. керамичар, самостални уметник, члан УЛУПУДС; Сузана Поњавић, коаутор и координатор програма, „Пријатељи деце општине Нови Београд“, председник
РеализаториНаташа Василић, аутор и реализатор, дипл. керамичар, самостални уметник, члан УЛУПУДС; Сузана Поњавић, коаутор, реализатор и координатор програма, „Пријатељи деце општине Нови Београд“, председник
Општи циљевиСтручно усавршавање кроз стваралаштво и креативан рад; Стицање и усвајање нових знања и вештина; Упознавање ликовног језика и начина евалуације ликовнoг дела; Оспособљавање за самосталан рад и примену стечених знања у раду са децом и младима.
Специфични циљевиИмплементација нових културно-образовних садржаја у наставне и ваннаставне активности; Развијање мотивације код деце и младих за доживљавање, разумевање и коришћење уметничких медија; Откривање нових афинитета и интересовања код деце и младих; Подстицање развоја њихове имагинације и креативности; Развијање чулне осетљивости и истраживачке радозналости; Подстицање развоја координације и моторикe код деце кроз рад са глином; Стимулација оперативности и логичког мишљења код деце и младих; Подстицање на самосталност, иницијативност, отвореност према новом искуству; Популаризација старих и уметничких заната; Очување традиције народа и фолклора; ширењу културе уопште.
Теме програмаИсторија керамике, технологија керамике; Техника моделовања из руке, декорисање урађених предмета; Техника моделовања из „глистица“, декорисање урађених предмета
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника15
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
Цена4 500,00 РСД :хонорари осмишљавања и реализације програма ауторима, реализаторима и координатору програма, трошкови материјала, прибора и средстава за реализацију радионичарских активности, канцеларијског пословања и финансијског администратора, освежење и оброк за полазнике и реализаторе и координатора, надокнада за коришћење простора за рад, трошкови потрошног материјала, одговарајуће потврде о завршеној обуци, израде пратећег материјала, путни трошкови за реализаторе семинара и за координатора семинара.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања