logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

806 Учимо у музеју – коришћење музејских ресурса у едукацији предшколскe и школскe деце Компетенцијa: K2
Приоритети: 3
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда
Особа за контактДејан Карановић, csukikinda@gmail.com, 0230 404-830, 064 857-92-62
АуториДраган Киурски, кустос-педагог, Народни музеј Кикинда, Кикинда; Катарина Драгин, технички организатор програма-документариста, Народни музеј Кикинда; Софија Јегарски, васпитач у Предшколској установи „Драгослав Удицки“, Кикинда
РеализаториДраган Киурски, кустос-педагог, Народни музеј Кикинда, Кикинда; Катарина Драгин, технички организатор програма-документариста, Народни музеј Кикинда; Софија Јегарски, васпитач у Предшколској установи „Драгослав Удицки“, Кикинда
Општи циљевиУнапређивање компетенција просветних радника у циљу препознавања локалног наслеђа и коришћења музејских збирки, кроз нове приступе, методе и теме које су у корелацији са школским садржајима.
Специфични циљевиПовећање броја часова/активности у предшколским и школским установама на територији општине Кикинде на тему локалног наслеђа; Успостављање корелације између музејског садржаја и школског курикулума; Оспособљавање учесника семинара да креирају и реализују час/радионицу на тему локалног наслеђа у школи или у музеју; Информисање и анимирање просветних радника који посао обављају у сеоским срединама у вези са могућностима едукације у музејима (нарочито важно због немогућности долажења деце са села у музеј); Мотивисање просветних радника да иницирају педагошке активности у локалним музејима или галеријама.
Теме програмаМузејска педагогија – развој и значај; Програм Музеј као учионица; Радионица Музеј од А до Ш Радионица Вештине праисторијског човека; Радионица Мој грб – то сам ја ; Креирање радионице на одређену тему према методологији рада у Обласној школи из Вандеје у Француској
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитач у предшколској установи
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по полазнику за групу од 26 до 30 полазника -13 00,00 динара; Цена по полазнику за групу од 21 до 25 полазника - 1 700,00 динара; Цена по полазнику за групу од 15 до 20 полазника -2 200,00 динара; У цену су урачунати трошкови хонорара реализатора, трошкови сертификата, административни трошкови. У цену нису укључени путни трошкови реализатора, уколико се семинар изводи ван места живљења реализатора, као ни трошкови смештаја, уколико се семинар изводи 250 км удаљено од места живљења реализатора.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања