logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

805 Уметност – простор за синергију различитих стилова учења и потенцијала ученика Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаРесурсни центар Знање, Београд, Симе Игуманова 18, Београд
Особа за контактСнежана Нишевић, snezanis69@gmail.com, 011 782 33 72, 060 560 9 560
АуториТереза Моличник, стручни сарадник, психолог, ОШ „ Стеван Синђелић“, Београд; Марина Ињац, наставник разредне наставе, ОШ „Душко Радовић“, Нови Београд; Јован Јовановић, наставник разредне наставе, ОШ „ Стеван Синђелић“, Београд
РеализаториТереза Моличник, стручни сарадник, психолог, ОШ „ Стеван Синђелић“, Београд; Марина Ињац, наставник разредне наставе, ОШ „Душко Радовић“, Нови Београд; Јован Јовановић, наставник разредне наставе, ОШ „ Стеван Синђелић“, Београд; Жаклина Филиповић, стручни сарадник, психолог, ОШ „ Душко Радовић“, Нови Београд
Општи циљевиОспособљавање наставника за примену креативног драмског процеса у подучавању као метод синергије различитих стилова учења и потенцијала.
Специфични циљевиРазвој компетенција наставника за: идентификацију различитих стилова учења ученика и примену одговарајућих стратегија и поступака према њима у подучавању; способљавање наставника да примене нову методологију у подучавању која обезбеђује подстицајну средину за учење и развој академских вештина за ученике различитих стилова учења и потенцијала и подстиче зону наредног когнитивног развоја.
Теме програмаСтилови и стратегије учења: различите теорије интелигенције, стилови учења, главне особине и разлике, технике и стратегије учења, технике откривања индивидуалног стила; Музичке активности које подстичу учење и развој ученика: улога музичких активности - певања (мелодија и ритам), свирања у настави, педагошке импликације у другим наставним предметима; Песме за учење наставних садржаја других предмета; Музика за опуштање; Музика и покрет; Ликовне активности у функцији учења и развоја ученика: фазе ликовног стварања, проблемски приступ у настави ликовне културе; Учење уметности на основу слободног избора; Од игре до сценске реализације: игре за развој ослобађања концентрације и маште; говорне вежбе, вежбе координације и овладавања својим телом; радња, однос, циљ, сукоб и драмска ситуација; импровизације као драмске ситуације; лик- манифестација лика; од избора садржаја / текста до сценске реализације васпитања и образовања
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена3 000,00 РСД укључује штампани материјал за учесника семинара, радни материјал за рад на семинару, стручни и административно технички трошкови едукације
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања