logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

804 Уметничка вредност као критеријум избора визуелно-дидактичких средстава Компетенцијa: K2
Приоритети: 3
ИнституцијаФакултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина, Милана Мијалковића 14, Јагодина
Особа за контактДушан Ристановић, dusan.ristanovic@pefja.kg.ac.rs, 035 223805, 062 797040
Ауторимр Нада Милетић. доцент Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, ужа стручно-уметничка област Ликовна уметност са методиком; др Миа Арсенијевић, асистент Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, ужа стручно-уметничка област Ликовна уметност са методиком
Реализаторимр Нада Милетић. Доцент Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, ужа стручно-уметничка област Ликовна уметност са методиком; др Миа Арсенијевић, асистент Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, ужа стручно-уметничка област Ликовна уметност са методиком
Општи циљевиОбезбеђивање квалитета наставног процеса развијањем стручних компетенција наставног кадра у одабиру и примени визуелно-дидактичких средстава; Стимулисање наставника да остварују хоризонталну корелацију уметничких и других наставних предмета.
Специфични циљевиРазвијање свести о неопходности реализације наставе по свим принципима квалитета и васпитне усмерености, са наглашеним освртом на избор визуелно-дидактичког материјала; Оспособљавање учесника да планирају, проналазе и користе адекватне визуелне садржаје у настави; Оспособљавање учесника да самостално праве квалитетан одабир репродукција оригиналних уметничких дела и других визуелних материјала за анализу ликовних елемената, композицијских начела и ликовних техника, као и уопште за илустрацију ликовних и других тематских целина у настави; Развијање компетенција за анализу уметничких дела са аспекта могућности њихове употребе као визуелно-дидактичких материјала у реализацији садржаја вануметничких наставних предмета.
Теме програмаЗначај употребе квалитетних визуелно-дидактичких материјала у настави; Уметничко дело као визуелно-дидактичко средство; Планирање, проналажење и примена адекватних визуелних садржаја у настави
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаПо учеснику 2 000 динара: Надокнада за предаваче 1 500; Радни материјал за учеснике 250; освежење и ужина 250.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања