logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

803 Увођење у музику: иновације у савременој музичкој педагогији и имплементација креативних метода у настави Компетенцијa: K2
Приоритети: 3
ИнституцијаМузичка школа „Исидор Бајић”, Нови Сад, Његошева 9, Нови Сад
Особа за контактМилена Апић, milena.apic@gmail.com, 021 524580, 069 1055321
Ауторимр Милена Апић, шеф стручног већа клавириста Музичке школе "Исидор Бајић",Нови Сад; професор клавира, Музичка школа "Исидор Бајић", Нови Сад; мр Дина Шуклар Визеки, професор клавира, Музичка школа "Исидор Бајић", Нови Сад
Реализаторимр Милена Апић, шеф стручног већа клавириста Музичке школе "Исидор Бајић",Нови Сад; професор клавира, Музичка школа "Исидор Бајић", Нови Сад; мр Дина Шуклар Визеки, професор клавира, Музичка школа "Исидор Бајић", Нови Сад
Општи циљевиУнапређивање компетентности наставника у раду са почетницима у музичким школама, као и у оквиру наставе музичког васпитања у основним школама у циљу побољшања квалитета образовно-васпитаног процеса.
Специфични циљевиУпознавање са новијим теоријама музичког развоја деце; Упознавање са резултатима новијих истраживања у области музичке педагогије; Упознавање са савременим уџбеницима заснованим на принципима који су се кроз истраживања и педагошку праксу показали као најуспешнији у области музичког образовања; Унапређивање стилова и стратегија предавања; Унапређивање стилова и стратегија учења; Подстицање и развој различитих облика мишљења (аналитичко, критичко, са посебним акцентом на креативно); Подстицање и развој мисаоних вештина (решавање проблема, извођење активних закључака, развијање маштовитости)
Теме програмаИновативни начини развијања пуног потенцијала детета у првим етапама музичког развоја; Увођење детета у свет музичког писма; Значај имплементације креативних метода активног учења у процесу музичког описмењавања; Увођење ученика у импровизацију; Развијање стваралачкенадарености, орифгиналности и јединствености изражавања у музици
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, стручни сарадник у школи
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаНадокнада предавачима: 2 000 динара по учеснику семинара нето (+ ПДВ); Путни трошкови: трошкови бензина и путарине +/– 3500 динара; Радни материјал: 60 листова папира за израду упоредних табела + 30 листова папира за фотокопирање анктетних листова; Освежење: вода и кафа за реализаторе и полазнике семинара + ручак за два реализатора
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања