logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

802 Синхронизација елемената наставе солфеђа у средњој музичкој школи Компетенцијa: K2
Приоритети: 3
ИнституцијаФакултет музичке уметности, Београд, Краља Милана 50, Београд
Особа за контактДрагољуб Шобајић, dsobajic@gmail.com, 011 2659466, 063 1139091
Ауторидр Ивана Дробни, редовни професор Факултета музичке уметности на катедри за солфеђо и музичку педагогију
Реализаторидр Ивана Дробни; др. Татјана Дробни
Општи циљевиПобољшање ефикасности наставе солфеђа; Унапређење укупне вокално-инструменталне наставе.
Специфични циљевиСинхронизација наставних садржаја, рада на мелодици, ритму и опажању са циљем постизања убрзања наставног процеса.
Теме програмаСистематизација захтева рада на мелодици, ритму и диктатима предвиђених наставних програмом за средње музичке школе; Презентација начина повезивања рада на мелодици, диктатима и ритму, Тумачење сублимације наставног процеса у оквиру предмета солфеђо у средњој музичкој школи путем: систематизације ритмова, свих начина утврђивања рада на мелодици - од дијатонике до свих типова модулација, опажање тонова и апсолутних висина, диктата, до начина повезивања тоналитета и глобалног планирања наставе
Циљна групанаставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена семинара: 70 000 динара; Цена по учеснику: 2.000 динара; Семинар: 60 000 динара, Остали трошкови – путни трошкови 5000 динара; радни материјали, освежење 5 000 динара
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања