logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

801 Савремени уџбеник, радни листови и приручник ликовне културе – дидактичко-методички аспекти Компетенцијa: K2
Приоритети: 3
ИнституцијаKLETT друштво за развој образовања, Београд, Маршала Бирјузова 3-5/IV, Београд, Маршала Бирјузова 3-5/IV, Београд
Особа за контактМирјана Илић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 011 3348-384, 064 111-0074
Ауторидр Сања Филиповић, ванредни професор, методика ликовног васпитања и образовања, Факултет ликовних уметности, Београд
Реализаторидр Сања Филиповић, ванредни професор, методика ликовног васпитања и образовања, Факултет ликовних уметности, Београд; Александра Јоксимовић, ванредни професор, педагогија, Факултет ликовних уметности, Београд; Кристинка Селаковић, доцент, методика наставе ликовне културе, Учитељски факултет, Ужице 4. Бојана Шкорц, редовни професор психологије, Факултет ликовних уметности
Општи циљевиУпознавање са савременим методичким приступом уџбеничкој и приручничкој литератури у области дечјег ликовног стваралаштва и развијање компетенција запослених у образовању за њихову примену у процесу ликовног васпитања и образовања ученика
Специфични циљевиМогућности употребе радних листова/ уџбеника и приручника ликовне културе као дидактичког средства; Унапређење васпитно-образовног рада, процеса учења и ликовног изражавања применом нових методичких приступа у планирању, организацији, реализацији и евалуацији, а у вези са употребом радних листова/уџбеника, приручника (електронских и штампаних) њиховом применом у актуелној пракси; Упознавање са различитим приступима ликовним активностима и садржајима који се могу реализовати коришћењем радних листова/уџбеника (обрада ликовних проблема, проналажење потребних информација, мотивација и инспирација као услов за креативни процес,реализација практичних ликовних активности, верификација и евалуација усвојеног знања, ставова и вештина).
Теме програмаКомпарација традиционалних и савремених уџбеника и приручника ликовне културе 70`; Развојно-формативна улога савременог уџбеника и приручника ликовне културе 70`; Дидактичко-методички аспекти примене радних листова, уџбеника и приручника у ликовном васпитању и образовању деце/ученика 90`; Интердисциплинарни и проблемски приступ планирању ликовних активности у вртићу, анализа плана и давање повратне информације 90; Развојни план примене уџбеника и приручника у настави ликовне културе 70`
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 1 500,00 динара, односно 45 000,00 динара за групу полазника. У цену је урачуната надокнада реализаторима и радно-потрошни материјал.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања