logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

800 Рад на упознавању основа музичке писмености током првог и другог циклуса основног образовања и васпитања Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаУниверзитет у Новом Саду Академија уметности, Нови Сад, Ђуре Јакшића 7, Нови Сад
Особа за контактМилан Миладиновић, milanpiano@gmail.com, 021 454786, 064 1371872
Ауторимр Емилија Станковић, ванр.проф. Академије уметности Нови Сад, Департман музичке уметности, Катедра за солфеђо и методике; мр Ливија Јовчић, доцент Академије уметности Нови Сад, Департман музичке уметности, Катедра за солфеђо и методике
Реализаторимр Емилија Станковић, ванр.проф. Академије уметности Нови Сад, Департман музичке уметности, Катедра за солфеђо и методике; мр Ливија Јовчић, доцент Академије уметности Нови Сад, Департман музичке уметности, Катедра за солфеђо и методике
Општи циљевиРазвој и подизање нивоа компетенција за реализацију програма предмета Музичка култура у оквиру Упознавања основа музичке писмености, а кроз активности извођења, слушања и стварања музике
Специфични циљевиУнапређивање знања и вештина, у оквиру компетенција за поучавање и учење, везаних за природу, стилове и стратегије учења, а посебно, природи мишљења и формирању научних појмова у односу на знања и искуства којима ученици располажу. Индивидуализација наставног процеса у реализацији садржаја, постављених циљева и исхода предмета Музичка култура, кроз различите облике рада у активностима извођења, слушања и стварања музике. Начини преношења аудитивних појава на поље визуелног и моторног активирањем чула слуха, вида и моторног апарата. Формирање јасних представа о музичким законитостима анализом, синтезом, компарацијом, апстракцијом и генерализацијом музичког искуства ученика стеченог извођењем, слушањем и стварањем музике.
Теме програмаИзвођење музике као средство за остваривање циља предмета Музичка култура; Упознавање основа музичке писмености; Фазе музичког описмењавања; Доживљавање метро ритмичких структура, развијање осећаја за тоналитет, тоналних односа и заокружености форме; Реализација припреме, методског поступка, Анализа симулираних часова и дискусија о примењеним методским поступцима
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, васпитач у предшколској установи
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 2 000 динара. Спецификација: припрема и штампање радног материјала за реализацију семинара (нотни материјал за сваког учесника, образац припреме за час) , писање, штампање и дистрибуција извештаја и евалуације, адмнистративни трошкови- 500,00 динара, хонорар и путни трошкови за три реализатора - 1 300,00 динара, трошкови везани за издавање уверења-100,00 динара, освежење за учеснике-100,00 динара.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања