logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

80 Професионална оријентација (ПО): оснаживање младих кроз самоспознају Компетенцијa: K3
Приоритети: 2
ИнституцијаЦентар Инвентива, Београд, Нушићева 12/14, Београд
Особа за контактМарина Остојоћ, marinaostojic@live.com, 011 3235377, 063 445088
Ауторимр Марија Радовановић, магистарка мировних студија, виша пројектна менаџерка, ГИЗ; Марина Остојић, педагошкиња, ОШ "Коле Рашић" Ниш и консултанткиња, Центар Инвентива Београд; Валерија Живковић, психолошкиња, ОШ "Рада Миљковић", Јагодина и консултанткиња Центар Инвентива Београд; Јелена Димитријевић, педагошкиња, Центар Инвентива Београд
РеализаториСтанка Жица, педагошкиња, ОШ „Милена Павловић Барили“ Београд; Слађана Ивковић Ивандекић, педагошкиња, ОШ „Петефи Шандор“, Хајдуково; Данијела Секулић, директорица, ОШ „Кнез Лазар“ Велики Купци; Ирина Кивић, наставница, Школа за бродарство, бродоградњу и хидроградњу Београд; Сузана Станковић Илић, психолошкиња, ОШ „Васа Пелагић“ Лесковац; Марија Вуловић, психолошкиња, ОШ „Вук Караџић“ Чачак; Снежана Васиљевић, заменица директора, ОШ „Рада Миљковић“ Јагодина; Татјана Сурдучки, педагошкиња, ОШ „Соња Маринковић“ Нови Сад; Гордана Матовић, асистенткиња менаџера, Удружење грађана ''Кокоро'' Бор; Сладјана Голубовић, психолошкиња, ОШ „Сретен Младеновић Мика“ Ниш; Саманта Оковацки, психолошкиња, Посавотамнавска средња школа, Владимирци; Татјана Велимировић Парача, наставница, ОШ "Ратко Вукићевић" Ниш; Камила Поповић, педагошкиња, ОШ ''8.октобар''Власотинце; Биљана Игњатовић, спец. педагошкиња, Центар за социјални рад Пожаревац; Весна Остојић помоћница директора, Предшколска установа,,Пионир“ Јагодина; Драгослав Милошевић, помоћник директора, Центар за стручно усавршавање радника у образовању Крагујевац; Ивана Оролицки, психолошкиња, ОШ „Светозар Марковић“ Београд; Татјана Рајић, социологшкиња, Центар за социјални рад Пожаревац; Снежана Мраовић, психолошкиња, ОШ''Јеврем Обреновић'' Шабац
Општи циљевиКомпетенције професионалаца су унапређене да кроз примену самоспознаје као дела савременог модела професионалне оријентације подржe ученике за промишљен и самосталан избор средње школе и занимања, и да изграде системску мрежу подршке за ПО.
Специфични циљевиПрофесионалци су подржани да: Разумеју улогу наставника у професионалном усмеравању ученика, посебно у делу самоспознаје; Креирају педагошке ситуације и повезују са садржајима и примерима из предмета, у којима оснажују ученике да открију склоности и способности, интересовања, вештине, вредности, таленте, учење учења, како би себи примерили избор будуће школе и занимања; Прате и подстичу професионално усмеравање ученика; Раде са родитељима на пружању подршке деци; Изграде мрежу школа и партнера коришћењем и унапређивањем интерних и екстерних ресурса у области професионалног усмеравања ученика; Креирају и имплементирају програм ПО кроз школска докумената и свакодневну школску праксу.
Теме програмаСавремени концепт ПО у светлу развоја кључних компетенција; У свету интересовања; У свету способности ; У свету вредности; Самоспознаја ; Који сам тип учења; Стилови васпитања и рад са родитељима; Планирање и имплементација садржаја самоспознаје
Циљна групаваспитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник изборних и факултативних предмета
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена семинара за групу од 30 учесника је: 60 000 динара што је 2 000 дин по учеснику. Спецификација: надокнада предавачима по дану 13 000 дин бруто; Центар Инвентива по организованом семинару 5 000 дин; Радни материјал: Приручник: ПО - Пет корака до одлуке о школи и занимању и Портфолио за ученике, и радни материјали и прилози за учеснике: 3 000 дин; Освежење, исхрана учесника и путни трошкови учесника и реализатора као и евентуални смештај реализатора нису урачунати у цену.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања