logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

8 Дебата – кључ који отвара и гвоздена врата Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаГимназија „Светозар Марковић”, Ниш, Бранка Радичевића 1, Ниш
Особа за контактБојана Голубовић, boka.golubovic@gmail.com, /, 060 4 3333 66
АуториБојана Голубовић, дипломирани филозоф, Гимназија „Светозар Марковић“ Ниш; Оливера Петровић, дипломирани психолог, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш; Ана Радуловић, дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенске књижевности, Гимназија „9.мај“, Ниш
РеализаториБојана Голубовић, дипломирани филозоф, Гимназија „Светозар Марковић“ Ниш; Оливера Петровић, дипломирани психолог, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш;
Општи циљевиОснажити наставнике за развој знања, вештина и ставова у оквиру компетенције за живот у демократском друштву кроз толеранцију према различитостима; Развој емпатије, сарадње и учествовања, епистемологије, свести о себи и заједници.
Специфични циљевиОснажити наставника да: развије свест о активностима које мотивишу учествовање ученика у наставном и ваннаставном процесу школе; Развије методе стимулације дивергентног и критичког мишљења; Уунапреди методе развоја културе дијалога у циљу превенције насиља и дискриминације код ученика; Унапреди методе за развој способности разумевања комплексних тема и избегавања једнодимензионалних одговора код ученика; Оснажи методе за развој свести о потреби прихватања различитости као позитивне вредности за развој друштва; Подстакне спремност код ученика да преузимају одговорност као активни чланови заједнице.
Теме програмаШта је дебата; Радионице развоја вештине дебатовања; Невербалне поруке у комуникацији и јавном наступу; Култура дијалога
Циљна групасарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена1 800 бруто (хонорари водитеља, надокнада институцији која је подржала семинар, материјал) У цену није урачунато освежење, ручак и путни трошкови водитеља.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања