logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

799 Примена игролике наставе у наставним садржајима предмета солфеђо, теорија музике и музичка култура Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаФилолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац, Јована Цвијића б.б., Крагујевац
Особа за контактАна Јовановић, anajovano@gmail.com, 0112183314, 0641427354
Ауторидр Биљана Мандић, доцент на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, Одсек за Музичку уметност; мр Јелена Беочанин, наставник стручног предмета на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, Одсек за Музичку уметност
Реализаторидр Биљана Мандић, доцент на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, Одсек за Музичку уметност; мр Јелена Беочанин, наставник стручног предмета на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, Одсек за Музичку уметност
Општи циљевиУпознавање наставника са различитим облицима и могућностима учења музике применом Игролике наставе; Оснаживање наставничких компетенција за примену Игролике наставе у оквиру предмета солфеђо, теорија музике и музичке културе.
Специфични циљевиПодстицање наставника и указивање на просторе у оквиру наставних садржаја где је могуће применити креативни, интердисциплинарни и истраживачки принцип у оквиру актуелних наставних програма предмета солфеђо, теорије музике и музичке културе; Организовање наставних садржаја, базираних на учењу путем открића у циљу развијања педагошких креативних способности полазника као услов за унапређивањe сензорних, сензорно-моторичких и когнитивних способности деце; Оснаживање компетенција наставника солфеђа, теорије музике и музичке културе за реорганизовање традиционалних облика наставе у игролику наставу, путем јасно уобличених методичких алгоритмова.
Теме програмаПредуслови развоја здравог, веселог и интелектуално способног детета. Несвесно стицање знања као основни аргумент учења кроз игру. Начини организације деце у игроликој настави. Улога и значај обраде наставних садржаја применом Игролике наставе. Појам и врсте музичких игара. Спонтане игре и спонтано реаговање као одраз дечје културе. Спонтана и испланирана дечја игра. Предуслови за извођење музичке игре. Развој интелектуалних и музичких способности применом учења кроз игру; Музичке игре у предшколским установама и очекивани исходи учења пре поласка у основну школу. Развој слуха кроз игру у музичком забавишту/припремном разреду. Игролика настава солфеђа и теорије музике; Заједничке радионице предавача и учесника по задатим темама
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника25
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по једном учеснику је 2 000 динара. Спецификација цене по учеснику: 1650 динара – хонорар за ауторе/ реализаторе и организатора (контакт особу); 100 динара – радни материјал; 100 динара – израда уверења о похађању семинара; 150 динара – кафа, сок и сендвичи.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања