logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

797 Народна игра – примена народне игре у образовно-васпитним установама Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаУдружење музичких и балтеских педагога Србије, Београд, Џона Кенедија број 7, Београд
Особа за контактРадмила Марковић, umbps@hotmail.com, 011 7193582, 062 796004
АуториСветислав Цветић проф ОМШ "Петар Коњовић" Београд
РеализаториСветислав Цветић проф ОМШ "Петар Коњовић" Београд; Јасмина Михаљица директор ОМШ "Петар Коњовић" Београд; Смиљка Млађеновић, проф., Балетска школа "Лујо Давичо" Београд
Општи циљевиМотивисање, оспособљавање и усавршавање запослених у образовним и васпитним установама за уанпређење, чување, неговање народне игре и примена народне игре за индивидуализован приступ у раду са децом, коришћењем различитих метода и облика рада.
Специфични циљевиУпознавање полазника програма са богатом ризницом народних игара Србије и њиховим карактеристикама, стиловима, музичким структурама, као и могућност примене народне игре у наставним и ваннаставним активностима; Записивање игара системом лабанотације.
Теме програмаЕтнокореолошке области Србије; Бележење корака и покрета системом лабанотације; Народне игре са мимичко-драмским елементима прилагођених узрасту; Бележење корака и покрета системом. Значај система за бележења корака и покрета и његова примена у пракси
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена60 000 динара за групу од 30 полазника, тј. 2 000 динара по полазнику. У цену су урачунати трошкови хонорара за предавача, трошкови превоза и радни материјал (штампани пропратни текст и CD).
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања