logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

795 Моћ маште, моћ покрета у учионици – драмски метод и драмске технике у раду са децом Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар за драмски метод ИНДРАМА, Нови Београд, Булевар Mихајла Пупина 185/19, Нови Београд
Особа за контактДушица Бојовић, duda.bojovic@gmail.com, 011 3192060, 064 3955120
АуториДушица Бојовић, васпитач, писац, оснивач Центра за драмски метод ИнДрама
РеализаториДушица Бојовић, васпитач, писац, оснивач Центра за драмски метод ИнДрама; Исидора Кораћ, професор струковних студија - педагошка група предмета, Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре „Сирмијум“ Сремска Митровица; Емина Живојиновић, васпитач, Предшколска установа „Нада Наумовић“ Крагујевац; Славка Кнежевић, доктор књижевних наука, предавач Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре „Сирмијум“ Сремска Митровица
Општи циљевиУнапређивање личних капацитета и компетенција наставника стицањем теоријских и практичних знања о драмском методу и техникама као високо вреднованом и ефикасном методу и стратегији рада са децом.
Специфични циљевиУнапређење знања полазника о драмском методу и техникама и развој компетенција креативне примене и повезивања са свим областима образовног рада; Упознавање са структуром драмског метода, специфичним драмским техникама и начинима њихове имплементације у раду са ученицима, корак по корак; Идентификација, креативно и самостално решавање проблема помоћу драмских техника; Развој истраживачког духа ученика применом драмског метода у причама за децу - добити за децу, добити за наставнике; Упознавање учесника са различитим начинима који доприносе подстицање креативности даровите деце путем драмских техника; Обучавање учесника драмским техникама који доприносе активном укључивању деце са сметњама у развоју у процес активног и интерактивног учења.
Теме програмаДрамска игра: тајанствени пријатељ – значај драмских игара; Драмски метод; Драмске технике: Визуализација и Вуш; Драмске технике „Замрзнуте сцене“, „Корак напред, корак назад“, „Гласне мисли“; Објекти који говоре и 10 секунди објекат; Врућа столица и карактер на зиду; Стаза савести и драмске игре; Драмска техника „Где стојиш"
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена4000,00 по учеснику за групу од 30 учесника. У цену су урачунати: хонорари за ауторе и реализаторе, порези и доприноси, материјал за учеснике, смештај и исхрана за реализаторе, путни трошкови, уверења.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања