logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

794 Методологија рада на стицању слушних представа о хармонским функцијама и музичком метру Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаУниверзитет у Новом Саду Академија уметности, Нови Сад, Ђуре Јакшића 7, Нови Сад
Особа за контактМилан Миладиновић, milanpiano@gmail.com, 021 454786, 064 1371872
Ауторимр Емилија Л. Станковић, ванр.проф. Академије уметности Нови Сад, Департман музичке уметности, Катедра за солфеђо и методике; мр Ливија Јовчић, доцент Академије уметности Нови Сад, Департман музичке уметности, Катедра за солфеђо и методике
Реализаторимр Емилија Л. Станковић, ванр.проф. Академије уметности Нови Сад, Департман музичке уметности, Катедра за солфеђо и методике; мр Ливија Јовчић, доцент Академије уметности Нови Сад, Департман музичке уметности, Катедра за солфеђо и методике; мр Елизабета Видицки, виши стручни сарадник Академије уметности Нови Сад, Департман музичке уметности, Катедра за солфеђо и методике
Општи циљевиПодизање квалитета наставе, унапређивање наставног процеса, размена искустава са наставницима музичких школа.
Специфични циљевиУнапређење наставе у области рада на вишегласју, унапређење наставе у области рада на музичком метру, улога и примена хармонских функција и латентне хармоније у процесу стицања слушних представа о музичком метру.
Теме програмаРад на трогласу, мелодијски и хармонски контекст ( интонирање и опажање); Врсте тактова, метричке врсте и њихова промена – улога хармонског ритма и латентне хармоније; Реализација припреме методског поступка; Анализа симулираних часова и дискусија о примењеним методским поступцима
Циљна групанаставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 3 000 динара. Спецификација: припрема и штампање радног материјала за реализацију семинара (припрема нотног материјала у програму Финале 2010 за сваког учесника, образац припреме за час), писање, штампање и дистрибуција извештаја и евалуације, адмнистративни трошкови - 800,00 динара, хонорар и путни трошкови за три реализатора - 2 000,00 динара ,трошкови везани за издавање уверења - 100,00 динара, освежење по учеснику -100,00 динара.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања