logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

792 Луткарство у настави и ваннаставним активностима Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаУдружење војвођанских учитеља, Нови Сад, Булевар Jаше Томића 19 б, Нови Сад
Особа за контактВера Стојшић-Гашпаровски, lutka@uvu.rs, 021 6335-940, 063 523-748
Ауторипроф. Вера Стојшић-Гашпаровски, учитељица, ОШ „Јован Јовановић Змај“, Сремска Каменица, координаторка програма Удружење војвођанских учитеља
Реализаторипроф. Милена Гмијовић, учитељица, ОШ „Здравко Гложански“, Бечеј, координаторка програма Друштва учитеља Бечеја; проф. Вера Стојшић-Гашпаровски, учитељица, ОШ „Јован Јовановић Змај“, Сремска Каменица, координаторка програма Удружење војвођанских учитеља; Ана Радаковић, глумица луткарског позоришта, у пензији; Стеван Гашпаровски, технички сарадник и саветник.
Општи циљевиПовећање квалитета, занимљивости и ефикасности наставе у складу са савременим реформским процесима у образовању и развој луткарске културе у школском систему.
Специфични циљевиУсвајање и примена луткарских знања, садржаја, метода и техника, израда и широка примена наставног средства – лутке и луткарских представа у настави и ваннаставним активностима; Развијање комуникацијских вештина, сарадње, сценске културе и креативности; Осавремењавање наставе кроз примену конкретних креативних луткарских садржаја; Оспособљавање за примену луткарства у индивидуалном (образовном, васпитном и терапеутском) раду са свим ученицима, са посебним освртом на инклузију; Оспособљавање за припрему и извођење јавног луткарског наступа, медијског иступања, учешће на смотрама, такмичењима; Подстицање на даљи самосталан рад, размену луткарских искустава, знања и умрежавање наставника луткара.
Теме програмаО луткарској представи; Луткарске представе наставника; Ученичка луткарска представа
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
Цена65 000,00 зa групу (радни материјал, канцеларијски и административни трошкови, рад водитеља) + путни трошкови и трошкови ноћења водитеља и освежење учесника
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања