logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

791 Лепо писање (калиграфија) визуелна писменост Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаДечји културни центар Београд, Београд, Таковска 8, Београд
Особа за контактЛидија Сеничар, lidija.senicar@dkcb.rs, 011 32 42 011, 060 167 33 45
АуториСилвана Ручнов, калиграф, слободан уметник, предавач, педагог; Лидија Сеничар, историчар уметности, уредник ликовних програма Дечјег културног центра Београд
РеализаториСилвана Ручнов, калиграф, слободан уметник, предавач, педагог; Лидија Сеничар, историчар уметности, уредник ликовних програма Дечјег културног центра Београд
Општи циљевиЦиљ програма је да предавачи (учитељи, наставници, професори) добију нови увид и стекну корисна сазнања из области лепог писања (калиграфија) и визуелне писмености.
Специфични циљевиИдеја је да се се лепо писање схвати као предмет у ком се развијају умне, моторичке и визуелне вештине целокупне личности детета; Специфичан циљ програма је да предавачи (учитељи, наставници, професори) овладају новим сазнањима и вештинама из дате области, те да код деце и младих подигну ниво свести о потреби савладавања визуелне писмености која је прилично занемарена у школском систему (кроз изучавање рукописа); Потребно је да се лепо писање схвати као предмет у ком се визуелним путем могу саопштити веома важне информације свим узрастима.
Теме програмаЗначај визеулне писмености у XXI веку; Историја писма - мали времеплов; Лепо писање у нижим разредима основне школе - изборни предмет; Калиграфија у вишим разредима основне школе; Уметност калиграфије и култура слободног времена; Практичан рад - вештина и знање;
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника20 - 30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена3 500 динара (нето) по учеснику
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања