logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

790 Керамичко путовање – од вештине до уметности Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаУдружење уметника керамичара и дизајнера Србије - К8, Београд, Светогорска 10, Београд
Особа за контактВалентина Савић, valentinasavic@gmail.com, 011 6882 751, 065 89 88 378
Ауторимр Валентина Савић, магистар уметности из области керамике, самостални уметник, потпреседник Удружења уметника керамичара и дизајнера Србије-К8
Реализаторимр Валентина Савић, магистар уметности из области керамике, самостални уметник, потпреседник Удружења уметника керамичара и дизајнера Србије-К8; Наталија Бањац, дипломирани керамичар, самостални уметник, члан Удружења уметника керамичара и дизајнера Србије-К8; Татјана Закић, дипломирани керамичар, председник Удружења уметника керамичара и дизајнера Србије-К8
Општи циљевиЈачање професионалних компетенција наставника из области уметности и дизајна керамике; Примена савремених креативних и керамичких техника у настави у основним и средњим школама.
Специфични циљевиСтручно усавршавање и имплементација савремених европских методолошких принципа, процеса, технике израде керамике и њихова примена - у скулптури, примењеној керамици и дизајну керамике; Развијање вештине и способности наставника и ученика у области уметности и технологије керамике, приступ појединачном креативном задатку, уз разумевање материјала, форме и начина изражавања; Обучавање учесника за практичну примену стечених вештина; Подстицање креативног размишљања, развој фине моторике и координације ученика кроз рад са глином.
Теме програмаПроцес и метода креативног изражавања у керамици; Реализације идеје кроз керамичке технике; Финализација креативног рада и презентација
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи
Број учесника20
Трајањетри дана (22 бода)
ЕлектронскиНе
Цена4 500 дин по учеснику
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања