logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

789 Један модел организације учења применом рачунара у наставном предмету Музичка култура Компетенцијa: K2
Приоритети: 3
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда, Немањина 23, Кикинда
Особа за контактДејан Карановић, csukikinda@gmail.com, 0230 404-830, 064 857-92-62
АуториДушко Терзин, наставник разредне наставе ОШ „Др Ђорђе Јоановић“ Ново Милошево
РеализаториДушко Терзин, наставник разредне наставе ОШ „Др Ђорђе Јоановић“ Ново Милошево; Слободан Блажин, наставник разредне наставе ОШ „Јосиф Маринковић“ Нови Бечеј
Општи циљевиОспособљавање наставника за организацију наставе Музичке културе по моделу применом рачунара; Развијање компетенција наставника за примену и коришћење разнородних могућности савремених технологија у настави.
Специфични циљевиУпознавање наставника са могућностима примене извођења наставе по моделу; Обука наставника за разнолике могућности примене рачунара у предмету Музичка култура; Стицање основних знања о мултимедији у настави; Оспособљавање за преузимање, инсталацију и коришћење бесплатних програма за обраду текста, слике, аудио и видео записа; Упознавање и овладавање основама примене Windows и Андроид апликативног софтвера погоднoг за примену у настави Музичке културе организованој применом рачунара, најпре алата за пројектовање мултимедијалних презентација; Подстицање креативних потенцијала наставника по питању примене у настави постојећих web страница и блога и у креирању нових.
Теме програмаНаставни предмет Музичка култура, посебности и потреба увођењења ИК технологија; Модели и моделовање; Рачунар, мултимедијална презентација и интернет; Други оперативни системи – Андроид. Приказ графичког и аудитивног записа –нотног текста; Апликативни софтвер МuseScore
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по полазнику за групу од 26 до 30 полазника -1 300,00 динара Цена по полазнику за групу од 21 до 25 полазника- 1 700,00 динара Цена по полазнику за групу од 15 до 20 полазника -2 200,00 динара У цену су урачунати трошкови хонорара реализатора,трошкови сертификата, административни трошкови. У цену нису укључени путни трошкови реализатора, уколико се семинар изводи ван места живљења реализатора, као ни трошкови смештаја, уколико се семинар изводи 250 км удаљено од места живљења реализатора.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања