logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

788 Дечје ликовно стваралаштво и сценска уметност Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаПријатељи деце општине Нови Београд, Јурија Гагарина 183, Београд, Нови Београд
Особа за контактСузана Поњавић, suzanaponjavic@gmail.com, 011 2165 946, 064 200 7104
Ауторидр Сања Филиповић, ванредни професор/научни сарадник на предметима методика ликовног васпитања и образовања и методичка пракса (основне, мастер и докторске студије); др Мирјана Марковић, професор методике развоја говора у Вишој школи за образовање васпитача, Шабац; Цветин Аничић, режисер, глумац – луткар
Реализаторидр Сања Филиповић, ванредни професор/научни сарадник на предметима методика ликовног васпитања и образовања и методичка пракса (основне, мастер и докторске студије); др Мирјана Марковић, професор методике развоја говора у Вишој школи за образовање васпитача, Шабац; Цветин Аничић, режисер, глумац – луткар
Општи циљевиЦиљеви, задаци и програмски садржаји из области дечјег ликовног и драмског стваралаштва, са планирањем, организацијом, реализацијом и евалуацијом ликовних и драмских активности у раду са децом предшколског узраста и ученицима основне и средње школе.
Специфични циљевиУпознавање са поступцима и активностима којима се код деце развија и подстиче: способност коришћења језика уметности (ликовне, драмске, сценске); семиотички систем (графички симболи, покрет, гест, мимика) и функције вербалне и невербалне комуникације; култура говора (говорна култура, богаћење речника, неговање граматички правилног говора, вербално изражавање и комуникација, дечја књижевност, говорне игре, метакомуникација – схватање значења поруке), ликовна култура (цртање, сликање, вајање, естетско доживљавање и процењивање); способност доживљавања, разумевања и повезивања различитих уметничких медијума; креативност, развој чулна осетљивост, опажање и моторика, критичко мишљење, емпатија и хумани ставови.
Теме програмаПовезаност дечјег ликовног и драмског стваралаштва; Методички приступи у подстицању креативности; Увод у луткарство и историја луткарства; луткарско позориште; ликовне технике и материјали у креирању сценске лутке, сценографије и костима; методичка упутства за подстицање и вођење дечјих игара са сценским луткама; Режија, припрема и извођење дечје луткарске представе; Реализација луткарске представе
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена3 800,00 РСД: хонорар за осмишљавање и реализацију програма ауторима, реализаторима, координатору програма, трошкови материјала, прибора, средстава за реализацију радионичарским активностима, трошкови канцеларијског пословања, финансијског администратора, освежење и оброк за полазнике, реализаторе и координаторе, надокнада за коришћење простора за рад, трошкови потрошног материјала и одговарајуће потврде о завршеној обуци, трошкови израде пратећег материјала, путни трошкови за реализаторе семинара и координатора семинара.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања