logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

787 Школа карикатуре – карикатура као ликовни израз и средство комуникације Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаПријатељи деце Србије, Београд, Косовска 19, Београд
Особа за контактИва Ераковић, ivaerakovic@yahoo.com, 011 3343135, 063 388336
АуториДрагутин Милановић, карикатуриста, новинар Вечерње новости, Јеж, Београд; Маја Новаковић Јочић, наставник ликовне културе, дипл. вајар, ОШ "Михаило Петровић Алас", Београд; Драгиша Бушић, наставник ликовне културе, дипл. сликар, Филолошка гимназија, Београд, ОШ "Лаза Костић, Београд", Правно-биротехничка школа "9. Мај", Београд; Ива Ераковић, дипломирани политиколог за новинарство и комуникације, извршна директорка "Пријатељи деце Србије", Београд
РеализаториДрагутин Милановић, карикатуриста, новинар "Вечерње новости", "Јеж", Београд; Александар Загорац, наставник ликовне културе, дипломирани индустријски дизајнер, ОШ "Иван Гундулић"; Драгиша Бушић, наставник ликовне културе, дипл. сликар, Филолошка гимназија, Београд, ОШ "Лаза Костић, Београд", Правно-биротехничка школа"9. Мај", Београд; Јован Прокопљевић, карикатуриста, дневни лист "Политика", Београд
Општи циљевиЕдукација и сензибилизација наставника/васпитача за примену карикатуре као ликовног и комуникационог средства у активностима/настави у циљу развоја ликовне естетике, цртачких вештина, стваралачког мишљења и критике друштвених појава деце/ученика.
Специфични циљевиУпознавање наставника/васпитача са специфичностима лик. форме карикатуре и могућностима коришћења у активностима/настави; информисање наставника/васпитача о развоју карикатуре, културолошким и соц. аспектима; упућивање наставника/васпитача у примену карикатуре у активностима/настави: развој цртачких вештина, ликовне естетике, упознавање са специфичним лик. техникама и материјалима, развој критичког и креативног мишљења; припрема наставника/васпитача за учешће на Такмичењу за најбољу дечју карикатуру „Мали Пјер“ из Календара такмичења и смотри Министарства просвете и науке; подстицање наставника/васпитача за коришћење карикатуре као комуникационог алата деце/ученика, укључујући ону са развојним тешкоћама и проблемима у понашању.
Теме програмаКарикатура – форма, развој, значај и примена у активностима/настави; Портрет и фигура у карикатури као ликовно изражајно средство; Карикатура као средство посматрања и реаговања на друштвене појаве (психо-педагошки аспект карикатуре); Карикатура као средство посматрања и реаговања на друштвене појаве (психо-педагошки аспект карикатуре); Израда карикатура
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника25
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 2 000,00 динара (двехиљадединара); Спецификација цене: хонорари за осмишљавање програма ауторима, хонорари за реализацију програма за реализаторе - предаваче, трошкови канцеларијског пословања ПДС-а путни трошкови реализатора програма, трошкови едукативног материјала, трошкови финансијског администратора и банкарских провизиј, трошкови потрошног материјала и одговарајућег сертификата о завршеној обуци,трошкови радног материјала, трошкови освежења.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања