logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

785 Употреба клавира у настави солфеђа у основној и средњој музичкој школи Компетенцијa: K1
Приоритети: 2
ИнституцијаЗемун Арт Клуб, Земун, Мића Радаковића бр.12, Земун
Особа за контактОливера Стамболић, oliverastambolic@yahoo.com, 011 3513792, 064-1991709
АуториВладимир Јовановић, наставник солфеђа у пензији, Музичка школа „Мокрањац“ у Београду; Оливера Стамболић, наставник теоријских предмета, Музичка школа „Коста Манојловић“ у Земуну
РеализаториВладимир Јовановић, наставник солфеђа у пензији, Музичка школа „Мокрањац“ у Београду; Оливера Стамболић, наставник теоријских предмета, Музичка школа „Коста Манојловић“ у Земуну
Општи циљевиУнапређивање наставе солфеђа перманентним коришћењем клавира као средства у реализацији наставног програма.
Специфични циљевиКорелација наставе солфеђа употребом клавира са наставом хармоније.
Теме програмаУпотреба клавира приликом провере способности ученика; Хармонско опажање тонова; Транспозиција; Интонирање интервала, трозвука и четворозвука; Употреба клавира у настави ритма
Циљна групанаставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена2 000 динара (изнајмљивање простора, потрошни материјал, кетеринг)
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61