logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

780 Савремене методе учења музике у различитим развојним фазама детета Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаУдружење музичке уметности Music Art Project, Београд, Kumanovska 13, Beograd
Особа за контактMarijana Milošević Simić, marijana.milosevic.simic@gmail.com, 011 2883639, 063 7775875
Ауторимр Силвана Грујић, дипл.музиколог и пијаниста, магистар музике у медијима; Маријана Милошевић Симић, дипл. музички педагог
Реализаторимр Силвана Грујић, дипл.музиколог и пијаниста, магистар музике у медијима; Маријана Милошевић Симић, дипл. музички педагог
Општи циљевиОспособљавање наставника за примену нових метода учења музике и учења уз музику, што доводи до унапређивања наставног процеса и постизања бољих резултата како у музичком, тако и у општем образовању.
Специфични циљевиУпознавање наставника са различитим методама и техникама учења музике у циљу развоја музичких способности код деце; Прихватање и примена метода које обезбеђују спонтан развој музичких способности кроз игру и неформално учење од јасленог узраста до тинејџерских година; Разумевање принципа учења музике по којима функционишу развијене педагогије: Орф, Сузуки, Јамаха, Валдорф, Ел Система, Далкроз; Овладавање техникама произвођења музике телом, попут тапшалица и Body percussion-а; Усаглашавање досадашњих искустава наставника са новим облицима рада; Подстицање наставника за коришћење музике у циљу убрзаног учења и креирање позитивне атмосфере на часу; Jaчање компетенција полазника за унапређивањe интелектуалних способности деце уз помоћ музике.
Теме програмаМузика и ум, неуромузиколошка истраживања и развој интелигенције уз музику; Музичке активности деце од јасленог до предшколског узраста; Наслеђе Карла Орфа и Body percussion; Прављење музичких инструмената од рециклираног материјала; Активно слушање музике; Интернет као неисцрпан простор идеја и материјала за обогаћење наставе; План и програм Музичке културе за основне школе; Припрема музичких садржаја за приредбе; Различите методе учења музике; Технике убрзаног учења: активан и пасиван концерт; Музичке игре као неформални начин учења музике; Тематско осмишљавање часа Музичке културе у основној школи; Музика у цртаним филмовима; Kорист од музичког образовања
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика , стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена семинара по учеснику је 5 500 динара. У то су урачунати: надокнада предавачима, путни трошкови, радни материјали и освежење за учеснике.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања